Coach rekreacji

Coach rekreacji

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Jeżeli największą satysfakcję daje Ci praca z ludźmi, jesteś osobą pełną energii i masz w sobie geny przywódcy, a ponadto - lubisz aktywnie spędzasz czas, realizujesz się w aktywnościach sportowych i aktywnym wypoczynku a także umiesz działać kreatywnie i pokonywać bariery – to zostać coachem rekreacji!

Żyjemy w czasach, w których dynamicznie rosnące potrzeby ludzi w ramach turystyki i podróży, sportu i aktywnego wypoczynku (rekreacji) stały się podstawą znaczącego wzrostu sektora gospodarki jakim jest przemysł czasu wolnego. Daje on szerokie możliwości przedsiębiorczym, młodym i kreatywnych osobom, którzy mogą się realizować w tworzeniu i komercjalizacji niebanalnych produktów rekreacyjnych (Uwaga!!! - – nawet w czasach kryzysu, na co zwracają eksperci z branży).

Celem studiów praktycznych na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie coachów rekreacji - dobrze wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny sportu, rekreacji i turystyki – organizatorów produktów i oferty czasu wolnego.

Program studiów

W programie studiów - oprócz przedmiotów i zajęć kierunkowych wyposażających studenta w wiedzę z zakresu realiów funkcjonowania rynku turystycznego -  będziesz realizował także szereg praktycznych zajęć (warsztatów) związanych z wybraną specjalnością Coach rekreacji. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów została określona na poziomie 180 ECTS, z czego: na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 178 ECTS. Student odbywa obowiązkowe praktyki poza uczelnią (960 godzin) oraz bierze udział w obozie sportowym (podczas I roku studiów studenci realizują 5-dniowy obóz sportowy, w jego programie zaplanowane są następujące formy rekreacji: wspinaczka, tenis ziemny, strzelectwo, łucznictwo, sporty motorowodne, żeglarstwo, skimboard, wakeboard, mountboard, kolarstwo, windsurfing, tyrolka, kajakarstwo i inne współczesne formy rekreacji). Priorytetem będzie również wyposażenia absolwenta w wysokie kompetencje językowe – j. angielski (zgodne z wymaganiami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Wiedza

Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną i nowoczesną wiedzę w zakresie:

 • Realiów funkcjonowania rynku turystycznego oraz przemysłu czasu wolnego (w tym struktura rynku, główni gracze, możliwości rozwoju indywidualnych działalności gospodarczych w oparciu i innowacyjne produkty i ofertę, perspektywy, kierunki i trendy rozwojowe rynku usług czasu wolnego, zapotrzebowanie na ofertę i produktu turystyczne i rekreacyjne w różnych grupach społeczno-demograficznych),
 • przedsiębiorczości indywidualnej, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku czasu wolnego, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem – w tym biznes plan, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, marketing 4.0. PR i promocja w obszarze usług turystycznych i rynku produktów rekreacyjnych,
 • Prawnych podstaw działalności na rynku turystycznym i rekreacyjnym, etycznych  i jakościowych standardów obsługi konsumenta na rynku turystycznym i rekreacyjnym
 • technik komunikacji z klientem i technik negocjacyjnych w biznesie,
 • projektowania, programowania i realizowania produktów/imprez turystycznych i rekreacyjnych,
 • tajników pracy zespołowej i zarządzania grupą oraz pracy projektowej
 • zdobędziesz wiedzę na temat nowoczesnego marketingu 4.0 w odniesieniu do promocji i sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych

Umiejętności

Absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • umożliwiające profesjonalne (w tym samodzielne) organizowanie i prowadzenie procedur i działalności z zakresu animacji czasu wolnego ( w sporcie, rekreacji, turystyce), w tym umiejętność zarządzania projektami i zespołami,
 • umiejętność przygotowywaniem ofert i produktów turystycznych i rekreacyjnych w oparciu o posiadane zasoby oraz ich promowania i komercjalizacji (zarządzanie produktem, marketing, PR i promocja)
 • komunikacyjne w relacji z drugim człowiekiem pozwalające na pracę z odbiorcą/klientem indywidualnym jak i grupowym (obsługa klienta zgodna z europejskimi standardami jakości, umiejętności negocjacyjne niezbędne w biznesie)
 • umiejętności analityczne (posługiwanie się metodami bada rynku) niezbędne do działalności rynkowej, tj. rozpoznania potrzeb rekreacyjnych różnych grup wiekowych, analizy konkurencji itp.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Biznes plan [Business plan]
 • E-commerce i Komunikacja marketingowa
 • Organizacja imprez masowych
 • Geografia turystyczna Polski i Europy
 • Organizacja gospodarki turystycznej
 • Podstawy marketingu
 • Integracja międzykulturowa
 • Turystyka kwalifikowana
 • Język obcy
 • Marketing usług
 • Obsługa klienta
 • Produkt turystyczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i kalkulacja imprez turystycznych PDW-Event management III/2
 • Techniki sprzedażowe
 • E-commerce i Komunikacja marketingowa
 • Geografia turystyczna świata
 • Negocjacje w biznesie
 • Zajęcia eksperckie
 • Metodyka rekreacji ruchowej
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Rozwój biologiczny człowieka
 • Psychologia w rekreacji
 • Aktywność ruchowa różnych grup wiekowych
 • Nowoczesne formy rekrecji
 • Gry zespołowe
 • Sporty motorowodne
 • Podstawy coachingu
 • Organizacja imprez rekreacyjnych
 • Podstawy organizacji i przeprowadzania rekreacji w wodzie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi

Perspektywy zatrudnienia

freelancer - własna działalność gospodarcza, hotele wypoczynkowe, ośrodki turystyczno-wypoczynkowe, kluby sportowe, nowoczesna centra fitness i rekreacji w Polsce i zagranicą.

 • coach rekreacji
 • animator czasu wolnego
 • instruktor rekreacji ruchowej
 • specjalista ds. organizacji imprez rekreacyjnych
 • organizator wydarzeń rekreacyjnych

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży,
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych,
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę),
 • obligatoryjne praktyki zawodowe.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł