Dietetyka w turystyce i hotelarstwie

Dietetyka w turystyce i hotelarstwie

Magisterskie

Cele kształcenia

Celem kształcenia na specjalności Dietetyka w turystyce i hotelarstwie jest przygotowanie Absolwentów posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu dietetyki, możliwe do wykorzystania w obiektach hotelarskich podczas realizacji wyspecjalizowanych turnusów, wyjazdów turystycznych. 

Zwiększająca się liczba osób z nadwagą lub nietolerancją czy alergią pokarmową to zdecydowanie obiecujący rynek pracy.

Interesują Cię zagadnienia związane z żywieniem człowieka? To na pewno są studia dla Ciebie!

 

 

Program studiów

Podstawowym założeniem programu studiów na specjalności Dietetyka w turystyce i hotelarstwie jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na wiedzę specjalistyczną, kompleksowo przygotowującą absolwentów do podjęcia zatrudnienia w szeroko pojętym sektorze usług dietetycznych w branży hotelarskiej i turystycznej.

Oznacza to, że w programie studiów oprócz zajęć kierunkowych związanych z turystyką i hotelarstwem będziesz realizować także praktyczne warsztaty związane technologią przygotowywania posiłków, układania diet, kalkulacją kosztów żywienia zbiorowego.

 

Wiedza

Studiując na specjalności Dietetyka w turystyce i hotelarstwie uzyskasz także wiedzę z branży turystycznej i hotelarskiej, co da Tobie przewagę na rynku pracy. Będziesz nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, ale także tworzenia specjalistycznych diet dla wybrancych grup turystów i gości hotelowych. Możesz swoją wiedzą pomóc organizatorom wypoczynku w stworzeniu wysoko konkurencyjnej oferty w zakresie żywienia.

 

Umiejętności

Podczas studiowania nabędziesz umiejętność kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia klienta. Będziesz także potrafił/a prowadzić profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem oraz poradnictwo w tym zakresie.

 

W ramach studiów będziesz realizować certyfikowany kurs "Oprogramowanie komputerowe w poradnictwie dietetycznym/żywieniowym", który pozwoli Tobie zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania do układania diet w oparciu o wytyczne do planowania żywienia podstawowego, a także układania diet w wybranych jednostkach chorobowych, diet dla sportowców, a także osób chcących obniżyć masę ciała.

Ciekawią Cię szczegóły kursu ? Zajrzyj tutaj

 

Wykaz wybranych przedmiotów

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja - specjalnośc Dietetyka w turystyce i hotelarstwie obejmuje przedmioty kierunkowe i przedmioty specjalnościowe.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

Obsługa klienta

Produkt turystyczny, Organizacja gospodarki turystycznej

Podstawy turystyki, Badania rynku

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Żywienie człowieka

Towaroznastwo spożywcze

Technologia gastronomiczna

Projektowanie zakładów gastronomicznych

Kalkulacja i koszty w żywieniu zbiorowym

Dietoterapia chorób cywilizacyjnych

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Chemia żywności

Psychologia żywienia

Funkcjonowanie gastronomii hotelowej

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

  •     zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży,
  •     spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych,
  •     możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę),
  •     obligatoryjne praktyki zawodowe.

W ramach projektu studiów dualnych w semestrze letnim r.a. 2018/2019 nasi studenci wspólnie z partnerami branżowymi zrealizowali między innymi następujące filmiki instruktażowe. Tak się studiuje praktycznie! 

Restauracja - Nakrycie stołu (Holiday Inn)


Restauracja - Serwowanie wina (Weranda)

 

Managerem kierunku będzie Dorota Łoboda – doktor  nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność –

żywienie człowieka.

Dr Dorota Łoboda

Członek: Polskiego Towarzystwa Dietetyki

               Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

               Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

   Przewodnicząca Komisji Okręgowej (województwo kujawsko pomorskie i pomorskie)  

   Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Zainteresowania naukowe związane są głównie z  badaniami sposobu żywienia, stanu odżywienia w aspekcie występowania zaburzeń stanu zdrowia wśród dzieci, młodzieży a także osób starszych.                                                                                                            

Doświadczenie zawodowe: Poradnictwo dietetyczne głównie wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Własna działalność gospodarcza EduVital Dorota Łoboda. Doradztwo w zakresie planowania jadłospisów w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Przygotowywanie jadłospisów z uwzględnianiem nietolerancji pokarmowych. Prowadzenie zajęć w ramach edukacji żywieniowej i profilaktyki zdrowotnej.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Dietetyka w turystyce i hotelarstwie znajdą zatrudnienie jako specjaliści w obiektach hotelarskich, obiektach zbiorowego żywienia (sanatoria)

Dzięki praktycznym umiejętnością Absolwenci będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w zakresie żywienia.

Z  ogólnopolskich badan losów absolwentów (za rok 2016) wynika, że ponad 63% absolwentów WSG w tym I stopnia kierunku ,,turystyka i rekreacja”  była aktywna na rynku pracy (w przypadku 58% była to praca etatowa). Ich średnie zarobki brutto w relacji do innych absolwentów tego samego kierunku w Polsce plasowały się w grupie powyżej średniej (z poziomeme 2565 zł.)  Wyraźna była również tendencja do uzupełniania wiedzy, tj. kontynuacji nauki  (32% z badanych kontynuowało naukę a prawie 24% łączyło ją z pracą zawodową).

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł