Dietetyka

Dietetyka

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Wiedza

Dietetyka ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona poznanie z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych, a mianowicie:

 • anatomię i fizjologię człowieka
 • teorie, zasady i prawa fizyki, biochemii, chemii żywności i bromatologii,
 • kulturowe i społeczne uwarunkowania wpływające na sposób odżywiania się społeczności różnych regionów świata i w różnych okresach historycznych oraz implikacje tego na współczesną wiedzę dietetyczną z uwzględnieniem wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii potrzebnych do utrzymania zdrowia i jego ochrony poprzez właściwe odżywianie,
 • zmiany patologiczne i związane z nimi cechy kliniczne stanów napotykanych powszechnie przez dietetyków, w tym zwłaszcza chorób dietozależnych i cywilizacyjnych.

Umiejętności

Absolwenci zdobywają wiedzę umożliwiającą im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu. Do umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka należą m.in.

 • stosowanie odpowiednich technik oceny dietetycznej,
 • umiejętność wyznaczania celów, konstruowania programów dietoterapii, a także sprawnego podejmowania decyzji,
 • przygotowywanie potraw i jadłospisów z uwzględnieniem zasad nowoczesnej dietetyki,
 • bezpieczne i efektywne stosowanie nowoczesnych metod technologii żywienia w celu uzyskania optymalnego wykorzystania wartości odżywczych produktów spożywczych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu dietetyka, który jest samodzielnym zawodem, często blisko współpracującym z zawodami medycznymi. Uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do samodzielnego prowadzenia żywienia, w tym dietoterapii. Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia umożliwiają podjęcie pracy w wielu różnorodnych ośrodkach, między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • własnych gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności, własnych zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, turystycznych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji), w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12340 zł 425 zł300 zł 375 zł425 zł485 zł
10388 zł 485 zł344 zł 430 zł485 zł560 zł
4940 zł 1 175 zł840 zł 1 050 zł1 175 zł1 350 zł
21 840 zł 2 300 zł1 640 zł 2 050 zł2 300 zł2 675 zł
13 520 zł 4 400 zł3 120 zł 3 900 zł4 400 zł5 100 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12340 zł 425 zł300 zł 375 zł425 zł485 zł
10388 zł 485 zł344 zł 430 zł485 zł560 zł
4940 zł 1 175 zł840 zł 1 050 zł1 175 zł1 350 zł
21 840 zł 2 300 zł1 640 zł 2 050 zł2 300 zł2 675 zł
13 520 zł 4 400 zł3 120 zł 3 900 zł4 400 zł5 100 zł