Ekonomika małych i średnich firm

Ekonomika małych i średnich firm

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Student będzie miał możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw zarządzania organizacjami, budowy strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, analizy finansowej, rachunkowości. W szczególności zaś skupiono się na doskonaleniu umiejętności studentów z obszaru ekonomiki małych i średnich firm, w tym zdolności do zarządzania procesami innowacyjnymi, zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą.

Wiedza

W obszarze studiów z ekonomiki małych i średnich firm student:

 • zdobędzie wiedzę na temat metod, technik i narzędzi pozyskiwania oraz analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • pozna koncepcje i metody zarządzania organizacją,
 • zaznajomi się z podstawową wiedzą na temat zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych,
 • dowie się o kluczowych zagadnieniach z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw gwarantujących kontrolę i sprawne zarządzanie,
 • pozna istotę procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zaznajomi się z mechanizmami związanymi z ich przebiegiem,
 • zdobędzie wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • pozna ekonomiczne i finansowe uwarunkowania działalności firm.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiądzie umiejętność:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych oraz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska pojawiające się w praktyce gospodarczej,
 • podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w pracy zawodowej,
 • identyfikowania i oceniania czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów decyzyjnych oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania,
 • przeprowadzania rozmów z klientem i podległym personelem ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych na podstawie dostępnych danych,
 • dokonywania analizy finasowej i strategicznej przedsiębiorstwa,
 • kreatywnego rozwoju kompetencji decyzyjnych i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • .Ekonomika przedsiębiorstw,
 • Marketing usług,
 • Prgnozowanie gospodarcze,
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym,
 • Projektowanie działalności gospodarczej,
 • Zajęcia eksperckie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci posiadają znajomość procesów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania jego kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim, rodzajów i zakresu współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym administracją centralną, a także umiejętność samodzielnego dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Daje im to szerokie perspektywy zatrudnienia i pracy w różnego typu organizacjach.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł