Ekonomika małych i średnich firm

Ekonomika małych i średnich firm

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach
i przedsiębiorstwach oraz sporządzania analizy i sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Czego się nauczysz?

W obszarze studiów z ekonomiki małych i średnich firm student zdobędzie wiedzę na temat:

 • metod, technik i narzędzi pozyskiwania oraz analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • koncepcji i metod zarządzania organizacją,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, gwarantującej kontrolę i sprawne zarządzanie,
 • istoty procesów innowacyjnych zachodzących w firmach,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • ekonomicznych i finansowych uwarunkowań działalności firm.

Umiejętności

 
 

Po ukończeniu studiów absolwent posiądzie umiejętności:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych,
 • prawidłowej interpretacji zjawisk pojawiających się w praktyce gospodarczej,
 • podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w pracy zawodowej,
 • identyfikowania i oceniania czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • analizowania efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów decyzyjnych oraz proponowania odpowiednich rozwiązań,
 • konstruktywnego przeprowadzania rozmów z klientem i podległym personelem,
 • poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych,
 • dokonywania analizy finasowej i strategicznej przedsiębiorstwa,
 • kreatywnego rozwoju kompetencji decyzyjnych i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Analiza finansowa
  i elementy rachunkowości zarządczej
  ,
 • Analiza portfela inwestycyjnego,
 • Biznesplan,
 • Ekonomika przedsiębiorstw,
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • Marketing usług,
 • Prognozowanie gospodarcze,
 • Projektowanie działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym,
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa,
 • Zajęcia eksperckie, jak: Inwestowanie krótko-  i długoterminowe, International Marketing Strategies, Fundamentals of Logistics.

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na stanowiska takie, jak:

 • koordynator działu ekonomicznego,
 • analityk,
 • pracownik sekcji planowania i strategii,
 • ekspert ds. zarządzania projektami,
 • referent działu usługowo-handlowego,
 • pracownik działu ds. sprzedaży (w tym e-commerce),
 • referent w dziale rozwoju/innowacji,
 • samodzielny podmiot sektora usługowo-handlowego,
 • supervisor,
 • menedżer.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł