Ekonomika sektora TSL

Ekonomika sektora TSL

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest zbudowanie umiejętności stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w dynamicznie rozwikających sę przedsiębiorstwach sektora TSL oraz przygotowanie studentów do możliwości (bądź konieczności) stosowania rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych i instytucjach infrastruktury społecznej.

Absolwent zostanie przygotowany do efektywnej pracy na rzecz przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w zakresie budowania ich przewag konkurencyjnych w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności.

Czego się nauczysz?

Podczas studiowania student pozna m.in. zagadnienia, jak: 

 • znajomość mechanizmów funkcjonowania sektora TSL,
 • wiedza dotycząca systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, systemów transportowych, procesów magazynowych,
 • elementy ekonometrii, analizy ekonomicznej oraz controllingu,
 • znajomość narzędzi zarządzania i planowania logistycznego,
 • uwarunkowania funkcjonowania współczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego (śródlądowego i morskiego) w obszarze Polski, Unii Europejskiej.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Student posiądzie umiejętności zawodowe, jak:

 • analiza rynków transportowych,
 • kierowanie procesami transportowymi i systemami magazynowania,
 • analiza efektywności ekonomicznej procesów logistycznych,
 • wykorzystanie narzędzi i systemów informatycznych w działalności spedycyjnej i transportowej,
 • zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej firm sektora TSL w oparciu o mechanizmy pogłębionej analizy ekonomicznej,
 • umiejętność elastycznego kierowania pracą przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w oparciu o wiedzę dotycząca dynamiki funkcjonowania branży,
 • zdolność do wykorzystania narzędzi marketingowych w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstw.

Wybrane przedmioty

 • Ekonomika transportu,
 • Logistyka produkcji,
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji,
 • Logistyka transportu zintegrowanego,
 • Planowanie logistyczne.
 • Podstawy handlu zagranicznego,
 • Procedury i trendy w transporcie,
 • Rozliczenia elektorniczne w TSL,
 • Systemy transportowe,
 • Systemy logistyczne,
 • Systemy informatyczne w TSL,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,

Pracę znajdziesz m. in. jako:

Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach takich, jak:

 • analityk ekonomiczny przedsiębiorstw sektora TSL,
 • specjalista ds. analizy kosztów firm transportowo-spedycyjnych,
 • asystent działu planowania/zamówień w przedsiębiostwach sektora TSL,
 • referent ds. usług spedycyjno-;logistycznych,
 • referent ds. zarządzania zapasami,
 • asystent/specjalista ds. planowania produkcji,
 • asystent działu audytu wewnętrznego,
 • specjalista ds. obsługi transportowych zapytań ofertowych,
 • referent ds. ofertowania.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł