Fitness i poradnictwo dietetyczne

Fitness i poradnictwo dietetyczne

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Obszar łączący elementy fitnessu czyli dynamicznego stanu poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej poprzez różnorodne formy ruchowe, dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu. Celem kształcenia jest zdobycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do doradztwa w zakresie wybranych form aktywności fizycznej oraz do udzielania porad żywieniowo-dietetycznych.

Wiedza

Absolwent zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę w zakresie:

 • kształtowania sylwetki,
 • doradztwa żywieniowego
 • organizowania przedsięwzięć promujących zdrowie i aktywność fizyczną,
 • najskuteczniejszych form promocji miast i regionów,
 • stosowania odpowiednich form aktywności fizycznej w celu poprawy jakości życia pacjenta,
 • przygotowania planów żywieniowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Zasady żywienia
 • Promocja i profilaktyka zdrowia
 • Podstawy coachingu
 • Fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • Trening zdrowotny
 • Żywienie w sporcie

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do samodzielnego prowadzenia żywienia, w tym dietoterapii   - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia, a także umiejętnego dostosowania aktywności fizycznej do oczekiwań klienta (pacjenta).

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę w:

 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • Instytucjach Państwowych, regionalnych i lokalnych związanych z promocją i profilaktyką zdrowia,
 • Klubach finess,
 • Ośrodkach SPA,
 • szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
 • zakresie zarządzania klubami sportowymi, obiektami rekreacyjnymi i marketingiem sportowym,
 • sportowych organizacjach międzynarodowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł