studiuj turystykę

Nasza uczelnia od lat jest wiodącym ośrodkiem kształcenia kadr dla turystyki. Wyróżniają nas doskonałe kontakty z branżą i wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, hotelarstwie, gastronomii, gospodarce turystycznej.

Podstawowym założeniem programu nauczania Katedry Gospodarki Turystycznej jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na wiedzę specjalistyczną, przygotowującą Studenta do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Takie ujęcie oznacza wyposażenie w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji pozwalających na swobodne dopasowanie się do wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców w branży turystycznej.

Dla osób chcących odbywać kształcenie w języku angielskim nowość w ofercie – Internacional Tourism and Hospitality Management. Studiując na tym obszarze poznasz język branżowy, sposoby funkcjonowania na rynkach pracy i mechanizmy działania instytucji gospodarczych w kraju i zagranicą.

Dostępne obszary studiów