Proponowane grupy obszarów

Proszę wybrać kryteria wyszukiwania

Prosimy o zweryfikowanie czy spełniasz kryteria dostępu do poszczególnych programów stypendialnych.

Wybierz lokalizację

* dla stypendium przyznawanego w wysokości od 20 - do 100%, w kalkulatorze przyjęto 50% zniżki
kwota korzyści jest symulacją obliczaną dla I roku studiów na podstawie średniej kwoty czesnego obowiązującej w roku akademickim 2012/2013 - dla kandydackich
kwota korzyści obliczana jest na podstawie średniej wysokości stypendiów w roku akademickim 2011/2012 - dla niebieskich