Proponowane grupy obszarów

Proszę wybrać kryteria wyszukiwania

Prosimy o zweryfikowanie czy spełniasz kryteria dostępu do poszczególnych programów stypendialnych.

Wybierz lokalizację

* dla stypendium przyznawanego w wysokości od 20 - do 100%, w kalkulatorze przyjęto 50% zniżki
kwota korzyści jest symulacją obliczaną dla I roku studiów na podstawie średniej kwoty czesnego obowiązującej w roku akademickim 2012/2013 - dla kandydackich
kwota korzyści obliczana jest na podstawie średniej wysokości stypendiów w roku akademickim 2011/2012 - dla niebieskich

Program Młody Przedsiębiorca


Oferta obejmuje osoby przedsiębiorcze, kreatywne o sprecyzowanych planach przebiegu własnej kariery. Premiujemy kandydatów dostrzegających potrzebę pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w dziedzinach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jednocześnie przypominamy, że wydatki ponoszone na studia można traktować jako koszty przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

  • dla kandydatów na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • dla studentów wszystkich obszarów studiów o charakterze „ekonomiczno-menedżerskim”

Kryteria:

  • złożenie wniosku (pobierz) do 15 lutego/ 31 sierpnia w Biurze Rekrutacji, wraz załącznikami dokumentującymi spełnianie poniższych kryteriów oraz propozycją wykorzystania kompetencji w trakcie studiów
  • rozstrzygnięcie: w ciągu 5 dni od daty złożenia podania w Biurze Rekrutacji
  • podpisanie umowy o naukę: w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do programu
  • udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej od min. 1 roku (zarejestrowanej na siebie lub na członka najbliższej rodziny – „firma rodzinna”)
  • przedstawienie biznes planu prowadzonej działalności

Korzyści:


Inne programy stypendialne dostępne w tej kategorii: