Proponowane grupy obszarów

Proszę wybrać kryteria wyszukiwania

Prosimy o zweryfikowanie czy spełniasz kryteria dostępu do poszczególnych programów stypendialnych.

Wybierz lokalizację

* dla stypendium przyznawanego w wysokości od 20 - do 100%, w kalkulatorze przyjęto 50% zniżki
kwota korzyści jest symulacją obliczaną dla I roku studiów na podstawie średniej kwoty czesnego obowiązującej w roku akademickim 2012/2013 - dla kandydackich
kwota korzyści obliczana jest na podstawie średniej wysokości stypendiów w roku akademickim 2011/2012 - dla niebieskich

wpisowe

zer0we wpisowe do 28 lutego

zasady:

  • dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej do 28 lutego
  • podpisanie umowy o naukę na studia II stopnia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.


Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.