Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Wiedza

W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu teorii integracji sensorycznej, wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na sferę emocjonalną i społeczną dziecka oraz jego trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, diagnostyki i interwencji terapeutycznej, planowania i terapii wspomagającej rozwój dziecka. Uczestnik zdobędzie także wiedzę z zakresu różnicowania zaburzeń rozwojowych.

Umiejętności

 • Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej
 • Diagnozowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Praca z dzieckiem z zaburzoną integracją sensoryczną
 • Metody oddziaływań w integracji sensorycznej

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Neuropsychologia
 • Biologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Neuroanatomia układu nerwowego
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • Terapia logopedyczna w terapii sensorycznej

Perspektywy zatrudnienia

 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe i świetlice szkolne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Instytucje wspierania rozwoju dziecka
 • Żłobki i kluby dziecięce
 • Instytucje działające na rzecz dzieci
 • Prowadzenie własnej placówki realizującej terapię dzieci

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł