Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Program studiów

W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu teorii integracji sensorycznej, wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na sferę emocjonalną i społeczną dziecka oraz jego trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, diagnostyki i interwencji terapeutycznej, planowania i terapii wspomagającej rozwój dziecka. Uczestnik zdobędzie także wiedzę z zakresu różnicowania zaburzeń rozwojowych.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozpoznawania dysfunkcji integracji sensorycznej
 • diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • pracy z dzieckiem z zaburzoną integracją sensoryczną
 • stosowania metod oddziaływania w integracji sensorycznej

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • Neuropsychologia
 • Biologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Wybrane zagadnienia integracji sensorycznej
 • Metodyka integracji sensorycznej
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Terapia logopedyczna w integracji sensorycznej

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:

 • Przedszkolach
 • Szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Instytucjach wspierania rozwoju dziecka
 • Żłobkach i klubach dziecięcych
 • Instytucjach działających na rzecz dzieci
 • A także prowadzenia własnej placówki realizującej terapię dzieci

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł