Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Integracja sensoryczna

Program studiów

Celem studiów  jest zapoznanie z zagadnieniem Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 

Kompetencje na rynku pracy 

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka;
 • określania zaburzeń procesów integracji sensorycznej; 
 • pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi 
 • konstruowania programów terapeutycznych w wczesnego wspomagania rozwoju. 

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia kliniczna i rozwojowa dziecka,
 • Neuranatomia,
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej,
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka do 4 roku życia,
 • Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej,
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające,

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12340 zł 425 zł
10388 zł 485 zł
4940 zł 1 175 zł
21 840 zł 2 300 zł
13 520 zł 4 400 zł