Intermedia i technologie cyfrowe

Intermedia i technologie cyfrowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Kultura audiowizualna, obejmująca między innymi komunikację multimedialną, jest ściśle związana z dynamicznie rozwijającym się sektorem kreatywnym. Na rynku przemysłów kreatywnych coraz większe znaczenie zyskują branże obejmujące szeroko pojęte multimedia, intermedia i media interaktywne. Dziedziny te korzystają z technik i strategii przyjętych w takich dyscyplinach jak: fotografia, projektowanie, grafika i druk 3D, gry komputerowe, tworzenie oprogramowania i aplikacji.

Propozycja obszaru Intermedia i technologie cyfrowe pojawia się w naszej ofercie ze względu na możliwości gwarantowane przez lokalny rynek pracy, uwzględniający specyfikę i potencjał branży kreatywnej oraz wzrastający nieustannie popyt na produkty i usługi z zakresu multimediów.

Studia na obszarze Intermedia i technologie cyfrowe gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności praktycznych i odpowiednich kompetencji społecznych niezbędnych dla sprawnego poruszania się w sferze praktyki zawodowej. Przygotowują do realizowania kariery w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych, których charakterystyczną cechą jest nakład kapitału intelektualnego. Zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu historii i teorii multimediów i ich funkcjonowania we współczesnej kulturze, zasad działania rynku przemysłów kreatywnych, w tym branży multimedialnej, nauk o obrazie, oraz umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej i projektowania 3D. Wyposażają w kompetencje umożliwiające kreatywne uczestnictwo w kulturze znajdującej się pod wpływem nowych technologii.

Wiedza

 • wiedza teoretyczna - znajomość najnowszych technologii związanych z tworzeniem komunikatów multimedialnych, kreacją i obróbką technologiczną obrazów i obiektów cyfrowych jako baza wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów)
 • wiedza ogólna - przedmioty ogólne związane są z komunikacją, sztukami audiowizualnymi i multimediami w kontekście kultury współczesnej
 • wiedza specjalistyczna - przedmioty kierunkowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji społecznej, organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury

Umiejętności

 • najnowsze metody działania w obszarze multimediów, intermediów i mediów interaktywnych, w tym: VR, gry komputerowe, druk 3D, vlogi
 • umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze multimedialnym, odpowiadającym wymogom rynku przemysłów kreatywnych (praca w instytucjach i koncernach medialnych, działalność pozainstytucjonalna, współpraca z instytucjami kultury, artystami, podmiotami gospodarczymi itp.)
 • doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom i projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami zewnętrznymi)
 • kompetencje w zakresie tworzenia zespołów projektowych, umiejętność określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie na bieżąco szans i zagrożeń realizowanych działań, znajomość aktualnych zjawisk i nurtów w kulturze oraz ich krytyczna analiza
 • łączenie potencjału twórczego z umiejętnością prowadzenia działalności komercyjnej oraz korzystania z różnorodnych form finansowania działalności
 • tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem i diagnozowanie aktualności realizowanych celów, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności

Wykaz wybranych przedmiotów

 • VR i multimedia interaktywne
 • Prototypowanie i druk 3D
 • Audiowizualia w praktyce nowych mediów
 • Gry komputerowe i media interaktywne
 • Cyfrowa edycja obrazu
 • Fotografia: reklamowa, produktowa, kreacyjna i eksperymentalna, intermedialna
 • Animacja cyfrowa
 • Kultura gier komputerowych
 • Nowe media
 • Rynki przemysłów kreatywnych
 • Zarządzanie projektem w przemysłach kreatywnych

 

Studenci obszaru Intermedia i technologie cyfrowe mają wyjątkową szansę zdobycia kompetencji z zakresu profesjonalnego zastosowania fotografii cyfrowej. Oferta ta dotyczy poszukiwanych i cenionych na rynku pracy kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami ukończenia kursów „Cyfrowa obróbka zdjęć” i „Mam lustrzankę”.

Przewidywane sektory zatrudnienia

 • samozatrudnienie w branżach kreatywnych
 • zespoły projektowe branż kreatywnych związanych z multimediami, rynkiem gier i aplikacji mobilnych
 • agencje artystyczne i producenckie
 • instytucje i koncerny medialne
 • agencje reklamowe
 • studia fotograficzne
 • edukacja i promocja kultury medialnej
 • organizacja imprez masowych i animacja kulturalna
 • centra kultury i sztuki
 • instytucje kultury

 

W ramach zajęć warsztatowych studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów i najnowszego sprzętu. Realizowane przez nich zadania są związane z projektami badawczo-rozwojowymi (b+r). Należy do nich m.in. projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł