Inżynieria produkcji budowlanej

Inżynieria produkcji budowlanej

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Absolwent studiów obszaru „inżynieria procesów budowlanych” posiądzie wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, przygotowania oraz sterowania przebiegiem procesów produkcji materiałów, półfabrykatów i wyrobów budowlanych. W ramach przedmiotów prowadzonych na tym obszarze studenci poznają zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym nowoczesne formy zarządzania, marketing w przedsiębiorstwie i rachunek kosztów. Posiadzie umiejętność zawierania umowy z kontrahentami, negocjacji warunki i nadzoru wszelkie operacji w oparciu o aktualne ceny materiałów budowlanych. Ponadto pozna całokształt problematyki i funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego. Będzie potrafił zaprojektować i zrealizować procesy budowlane oraz systemy technologiczne w budownictwie.

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • zasad produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych,
 • najczęściej stosowanych materiałów budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania,
 • podstaw budownictwa ogólnego,
 • wymagań normatywnych i prawnych z zakresu systemów zarządzania i zapewnienia jakości w obszarze budownictwa
 • zasad organizacji przedsięwzięć budowlanych i zadań jego uczestników
 • podstaw technologii robót budowlanych oraz organizacji i zarządzania pracą w budownictwie
 • podstawowych pojęć z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 • przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego

Umiejętności

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania,
 • łączenia cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki,
 • działania związane z założeniem własnej działalności gospodarczej, zaplanowaniem struktury organizacyjnej firmy oraz zarządzaniem personelem,
 • analizy słabych i mocnych stron firmy budowlanej,
 • wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych prowadzących do oceny jakości stosowanych materiałów,
 • opracowania modelu sieciowego przedsięwzięcia budowlanego i dokonania jego analizy w funkcji czasu i zasobów,
 • klasyfikacji obiektów budowlanych,
 • odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Podstawy budownictwa
 • Materiały budowlane
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym
 • Realizacja przedsięwzięć budowlanych
 • Podstawy eksploatacji obiektów budowlanych
 • Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym
 • Technologia, ekonomika i organizacja
 • Zarzadzanie i marketing

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa budowlano-montażowe
 • jednostki nadzoru budowlanego
 • wytwórnie prefabrykatów i elementów budowlanych
 • przemysł materiałów budowlanych
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

W ramach realizowanych zagadnień student poza kompetencjami technicznymi wyposażany jest również w szereg kompetencji tak zwanych miękkich, co daje możliwość rozwoju kariery informatyka, również na poziomie menedżerskim. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również w ramach poszczególnych przedmiotów poruszanie zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł