Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych,
 • przygotowanie dla rynku pracy osób zdolnych kreować nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod  analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • ukształtowanie określonych postaw absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w kompetencje osobiste, wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu.

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, prawa gospodarczego oraz ekonomiki transportu,
 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • analizy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw sektora TSL oraz przedsiębiorstw globalnych,
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwach,
 • analizy rynków międzynarodowych,
 • negocjacji kontraktów handlowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu logistyki:

 • Fundamentals of logistic
 • Logistics management
 • Logistyka międzynarodowa
 • Spedycja w handlu zagranicznym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu transportu:

 • Ekonomika transportu międzynarodowego
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie
 • Internalizacja kosztów w transporcie
 • Polityka transportowa UE

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu handlu międzynarodowego:

 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw HZ
 • Transakcje w handlu zagranicznym
 • Finanse w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Zarządzanie projektami
 • Makroekonomia

Perspektywy zatrudnienia

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych,
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • specjalista ds. transport,
 • spedytor,
 • logistyk,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • specjalista ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • specjalista ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł