Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 
 • Przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych.
 • Wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod  analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • Ukształtowanie określonych umiejętności (operacyjnych) absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • Wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje praktyczne w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachdzących w przedsiębiorstwach (w tym logistyczno-transportowych) i ich otoczeniu.

Czego się nauczysz?

 
 

W trakcie studiów absolwent zdobywa m.in. wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • diagnozy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw (w tym sektora TSL),
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
 • badania rynków międzynarodowych,
 • negocjacji kontraktów handlowych.

Wybrane przedmioty

 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw handlu zagranicznego;
 • Ekonomika handlu zagranicznego;
 • Ekonomika transportu międzynarodowego;
 • Internalizacja kosztów w transporcie;
 • Finanse w handlu zagranicznym;
 • Fundamentals of logistics;
 • Logistics management;
 • Logistyka międzynarodowa;
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe;
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie;
 • Polityka transportowa UE;
 • Spedycja w handlu zagranicznym;
 • Transakcje w handlu zagranicznym;
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce;
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL.

Możesz pracować jako:

Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach takich, jak:

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • samodzielny pracownik ds. transportu,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • ekspert ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • samodzielna działalność gospodarcza,
 • możliwość awansu na menedżera zarządzającego ww. procesami.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł