Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych,
 • przygotowanie dla rynku pracy osób zdolnych kreować nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod  analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • ukształtowanie określonych postaw absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w kompetencje osobiste, wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu.

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • ekonomii, ekonomiki usług, ekonomii menadżerskiej, prawa gospodarczego oraz ekonomiki transportu,
 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy i interpretacji kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • analizy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw sektora TSL oraz przedsiębiorstw globalnych,
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwach,
 • analizy rynków międzynarodowych,
 • negocjacji kontraktów handlowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu logistyki:

 • Fundamentals of logistic
 • Logistics management
 • Logistyka międzynarodowa
 • Spedycja w handlu zagranicznym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu transportu:

 • Ekonomika transportu międzynarodowego
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie
 • Internalizacja kosztów w transporcie
 • Polityka transportowa UE

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu handlu międzynarodowego:

 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw HZ
 • Transakcje w handlu zagranicznym
 • Finanse w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Rynek finansowy i kapitałowy
 • Zarządzanie projektami
 • Makroekonomia

Perspektywy zatrudnienia

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych,
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • specjalista ds. transport,
 • spedytor,
 • logistyk,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • specjalista ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • specjalista ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.