Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Logistyka, transport i handel międzynarodowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

 
 • Przygotowanie kadr dla działów ekonomicznych i zarządów przedsiębiorstw transportowych.
 • Wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod  analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • Ukształtowanie określonych umiejętności (operacyjnych) absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • Wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje praktyczne w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachdzących w przedsiębiorstwach (w tym logistyczno-transportowych) i ich otoczeniu.

Czego się nauczysz?

 
 

W trakcie studiów absolwent zdobywa m.in. wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • diagnozy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw (w tym sektora TSL),
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie,
 • badania rynków międzynarodowych,
 • negocjacji kontraktów handlowych.

Wybrane przedmioty

 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw handlu zagranicznego;
 • Ekonomika handlu zagranicznego;
 • Ekonomika transportu międzynarodowego;
 • Internalizacja kosztów w transporcie;
 • Finanse w handlu zagranicznym;
 • Fundamentals of logistics;
 • Logistics management;
 • Logistyka międzynarodowa;
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe;
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie;
 • Polityka transportowa UE;
 • Spedycja w handlu zagranicznym;
 • Transakcje w handlu zagranicznym;
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce;
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL.

Możesz pracować jako:

Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach takich, jak:

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • samodzielny pracownik ds. transportu,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • ekspert ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • samodzielna działalność gospodarcza,
 • możliwość awansu na menedżera zarządzającego ww. procesami.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł