Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka w przedsiębiorstwie

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie studenta w zakresie zdolności do praktycznego rozwiązywania charakterystycznych, jak i niestandardowych i skomplikowanych zadań inżynierskich, w tym pracy w nieprzewidywalnych warunkach. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania decycji w dynamicznym środowisku. Studenci zostaną również wzbogaceni w umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ogólnej specyfiki działalności gospodarczej, w tym kompetencje miękkie umożliwiające elastyczne funkcjonowanie w sferze gospodarki wolnorynkowej.

Ponadto absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich  drugiego stopnia, zarówno w obszarze nauk technicznych jak i w dziedzinie nauk ekonomicznych a także na studiach podyplomowych.

Wiedza

Absolwent będzie posiadał szeroki zakres wiedzy w z zakresie przedmiotów o charakterze inżynieryjno-technicznym, jak: chemia, fizyka, telekomunikacja i transport, informatyka, inżynieria produkcji, kluczowych zagadnień z zakresu logistyki, łańcuchy i systemy logistyczne, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Poza wiedzą ściśle kierunkową studenci podczas całego toku studiów wyposażani są w wiedzę dotyczącą matematyki, ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa, normalizacji, jakości, zapewnienia bezpieczeństwa, elementów marketingu, obsługi klienta, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego, przedsiębiorczości czy też kluczowych kompetencji społecznych.

Umiejętności

Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności inżynierskie dotyczące: posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, projektowania i planowania w obszarze logistyki, wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do ustalania związków przyczynowo-skutkowych i rozwiązywania zadań inżynierskich, dokonywania analizy ekonomicznej prowadzonych działań, furmułowanie pecyfikacji zadań inżynierkich oraz oceny przydatności metod i narzędzi projektowania i realizowania prostych zadań inżynierskich.

Wybrane przedmioty

sdsds

Perspektywy zatrudnienia

  • pracownik operacyjny w jednostkach logistycznych firm,
  • referent ds. w jednostkach administracji publicznej (zarządy dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcja transportu Drogowego)
  • specjalista ds. gospodarki materiałowej/zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • specjalista ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych związanych z przewozami osób lub rzeczy oraz centrach logistycznych,
  • referent ds. logisyki w centrach zarządzania kryzysowego,
  • podejmowanie samozatrudnienia w sektorze TSL.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł