Pedagogika senioralna

Pedagogika senioralna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Wiedza

Program studiów magisterskich Pedagogika senioralna został opracowany z myślą o zmianach demograficznych. Proponujemy zdobycie najnowszej wiedzy o warunkach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, diagnozowaniu potrzeb seniorów, systemach wsparcia społecznego oraz możliwości utrzymywania wysokiej jakości życia przez podejmowanie lub kontynuowanie różnego rodzaju aktywności: zawodowej, społecznej, sportowej.

Umiejętności

Chcemy, aby magister Pedagogiki senioralnej swobodnie wykorzystywał zdobytą wiedzę w pracy
z seniorami i potrafił nakierować podopiecznego we właściwym kierunku – w celu rozwiązania typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych czy społecznych. Będzie skutecznie pracował nad zwiększeniem samodzielności seniorów w życiu codziennym oraz podejmował działania związane z aktywizacją procesów pamięci, organizacją czasu wolnego, realizacją programów profilaktycznych i edukacyjnych. Udzieli merytorycznego i emocjonalnego wsparcia najbliższej rodzinie seniora czy bezpośrednim opiekunom. W razie potrzeby opracuje indywidualny plan pomocy albo pokieruje do instytucji wpierających i pomocowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

  • Podstawy geriatrii
  • Podstawy gerontologii
  • Andragogika
  • Psychologia starzenia się
  • Instytucjonalne wspomaganie osób starszych
  • Opieka paliatywno-hospicyjna
  • Wolontariat seniorów
  • Aktywizacja seniorów
  • Aktywność fizyczna w trzecim wieku
  • Dietetyka i żywienie seniorów

Perspektywy zatrudnienia

Chcemy, aby magister Pedagogiki senioralnej swobodnie wykorzystywał zdobytą wiedzę w pracy
z seniorami i potrafił nakierować podopiecznego we właściwym kierunku – w celu rozwiązania typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych czy społecznych. Będzie skutecznie pracował nad zwiększeniem samodzielności seniorów w życiu codziennym oraz podejmował działania związane z aktywizacją procesów pamięci, organizacją czasu wolnego, realizacją programów profilaktycznych i edukacyjnych. Udzieli merytorycznego i emocjonalnego wsparcia najbliższej rodzinie seniora czy bezpośrednim opiekunom. W razie potrzeby opracuje indywidualny plan pomocy albo pokieruje do instytucji wpierających i pomocowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł