Przedsiębiorczość i rozwój biznesu

Przedsiębiorczość i rozwój biznesu

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej informacji gospodarczej. Nauczenie ich postawy przedsiębiorczej oraz zaznajomienie z możliwym zastosowanie prawa gospodarczego w praktyce. Ważnym celem kształcenia jest również udoskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Szczególną rolę w procesie kształcenia odgrywają zagadnienia związane z:

 •  elementami prawa szczególnie wpływającymi na działalność gospodarczą,
 •  metodami i zasadami rozwoju biznesu,
 •  zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, inwestycjami oraz innowacjami.

Wiedza

Absolwent posiądzie m.in. wiedzę z zakresu

 • prawa gospodarczego i prawa pracy,
 • procesów działających na rynku kapitałowym i finansowym,
 • wpływu ekonomii międzynarodowej na działalność gospodarczą,
 • zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, optymalizacji kosztów oraz inwestycji.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania kadrami i płacami oraz prawa pracy,
 • analizowania rynku i budowania partnerskich relacji z klientami,
 • negocjowania kontraktów handlowych i technik sprzedaży,
 • zarządzania procesem wdrażania innowacji i inwestycjami,
 • gry na giełdzie
 • zarządzania projektami.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne związane z rozwojem biznesu:

 • analiza rynku i badania marketingowe,
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie,
 • techniki sprzedaży i negocjowanie kontraktów handlowych,
 • planowanie projektów i zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzanie projektami,
 • gra na giełdzie,
 • wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie,
 • gra w przedsiębiorstwo

Wybrane zagadnienia tematyczne związane z elementami prawa:

 • prawo gospodarcze,
 • elementy prawa pracy,
 • prawo biznesowe w praktyce

Wybrane zagadnienia tematyczne związane z finansami przedsiębiorstw:

 • podatki i strategie podatkowe,
 • techniki controllingu i analizy finansowej,
 • kadry i płace,
 • optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa,
 • inwestycje i zarządzanie instrumentami finansowymi.

Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe:

 • rynek finansowy i kapitałowy
 • ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
 • ekonomia matematyczna
 • wnioskowanie statystyczne
 • ekonomia menadżerska

* gospodarowanie kapitałem ludzkim.

Zajęcia z ekspertami:

Dodatkowo w planie studiów przewidziane są zajęcia eksperckie, prowadzone m.in.

 • przez prof. WSG dr Piotra Szymańskiego za zakresu Inkubatorów przedsiębiorczości;
 • osoby z zaawansowaną znajomością języka angielskiego mogą wziąć udział w warsztatach z zakresu English for meetings and negotiations
 • Plan studiów przewiduje również zajęcia z ekspertami międzynarodowymi, np. z zakresu logistyki i zarządzania z profesorem Markusem Mau.
 • Zajęcia z Elementów prawa pracy odbywają się z mgr Andrzejem Bugalskim z Inspektoratu Pracy.
 • Techniki sprzedaży i negocjowanie kontraktów handlowych prowadzone są przez dr Bartosza Wachulca, wieloletniego praktyka i negocjatora kontraktów dla firm międzynarodowych.
 • Przewidziane są również warsztaty eksperckie z mgr Wojciechem Świtałą - prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, czy też firm konsultingowych. Studia na obszarze Przedsiębiorczość i rozwój biznesu przygotowują ich również do rozpoczęcia własnej działalności. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżerowie firm,
 • specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł