Przedsiębiorczość i rozwój biznesu

Przedsiębiorczość i rozwój biznesu

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

 

Wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej informacji gospodarczej. Nauczenie ich postawy przedsiębiorczej oraz zaznajomienie z możliwym zastosowanie prawa gospodarczego w praktyce. Ważnym celem kształcenia jest również udoskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 

Czego się nauczysz?

Absolwent posiądzie m.in. wiedzę dotyczącą:

 • prawa gospodarczego i prawa pracy,
 • procesów zachodzących na rynku kapitałowym i finansowym (wykłady ekspertów ze Związku Banków Polskich),
 • wpływu ekonomii międzynarodowej na działalność gospodarczą,
 • zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, optymalizacji kosztów oraz inwestycji,
 • innowacyjności przedsiębiorstw (eksperci Kreatora Innowacyjności WSG),
 • metod i zasad rozwoju biznesu (gra w przedsiębiorstwo, biznesplany i strategie rozwoju)
 • wiodących elementów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • umiejętności czytania przepisów prawnych z wiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • narzędzi analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania kadrami i płacami,
 • analizowania rynku i budowania partnerskich relacji z klientami,
 • negocjowania kontraktów handlowych i stosowania konkretnych technik sprzedaży,
 • zarządzania wdrażeniami innowacji i kierowania procesem inwestycyjnym,
 • gry na giełdzie,
 • zarządzania różnorakimi projektami.

Wybrane przedmioty

 • Analiza rynku i badania marketingowe,
 • Gra w przedsiębiorstwo oraz gra w przedsiębiorstwo,
 • Inwestycje i zarządzanie instrumentami finansowymi,
 • Kadry i płace,
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa,
 • Planowanie projektów i zarządzanie zespołem projektowym,
 • Podatki i strategie podatkowe,
 • Prawo gospodarcze w praktyce oraz elementy prawa pracy,
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie,
 • techniki sprzedaży i negocjowanie kontraktów handlowych,
 • Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, czy też firm konsultingowych. Studia na obszarze Przedsiębiorczość i rozwój biznesu przygotowują ich również do rozpoczęcia własnej działalności. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • koordynatorzy działów rozwoju,
 • menedżerowie firm,
 • eksperci zespołów projektowych, przygotowani do działania w dynamicznym otoczeniu,
 • specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 • dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł