Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia rachunkowości oraz rachunkowości i controllingu w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz m.in. własnych biurach rachunkowo-controllingowych. Ponadto - możliwość zdobycia  umiejętności sporządzania analiz niezbędnych do celów zarządczych, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Nadrzędnym celem jest obsługa informacyjna kierownictwa, prowadząca do osiągania założonych celów podmiotu gospodarczego, jak:

 • zarządzanie finansami jednostek gospodarczych (w tym firm ubezpieczeniowych), finansami publicznymi w jednostkach samorządowych,
 • zarządzanie strategiczne rozwojem przedsiębiorstw, sterowanie inwestycjami kapitałowymi, w tym kierowanie finansowaniem rozwoju gospodarczego gmin.

Czego się nauczysz?

Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę z zakresu m.in.:

 • rachunkowości i analizy finansowej,
 • wdrażania systemów informatycznych rachunkowości oraz analizy,
 • technik controllingu,
 • projektów inwestycyjnych (kontraktów długoterminowych),
 • strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • kalkulacji w rachunku kosztów pełnych i zmiennych oraz zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ABC).

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Student posiądzie umiejętności zawodowe, jak:

 • wykorzystanie metod analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, przy użyciu komputera, w tym arkuszy kalkulacyjnych,
 • stosowanie procedury rachunkowości zarządczej,
 • opracowywanie kalkulacji różnymi metodami: w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, w zasobowo-procesowym rachunku kosztów działań,
 • podejmowanie decyzji menedżerskich w obszarze inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych,
 • opanowanie metod rachunku ekonomicznej opłacalności inwestycji rzeczowych i wyboru optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • konstrukcja portfela inwestycyjnego na rynku papierów wartościowych i stosowania metod inżynierii finansowej w celu minimalizacji ryzyka inwestowania,
 • zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, ubezpieczeń i gospodarstw domowych.

Wybrane przedmioty

 • MSR i MSSF;
 • Audyt finansowy;
 • Bankowość międzynarodowa;
 • Controlling inwestycji;
 • Finanse Unii Europejskiej;
 • Kalkulacje kosztów pełnych i zmiennych;
 • Projekty inwestycyjne;
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza;
 • Zaawansowana analiza finansowa;
 • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ABC).

Ścieżki kariery

Szczegółowe analizy rynku pracy (w tym badanie losów absolwentów uczelni o profilu ekonomicznym) wskazują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych księgowych - controllerów (specjalistów ds. rachunkowości zarządczej) ciągle rośnie! Absolwenci przygotowani są także do pracy w komórkach analitycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w instytucjach finansowych np. banki, biura maklerskie.

Absolwenci będą mieli szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. Przewidywane sektory to:

 • biura rachunkowo-controllingowe,
 • instytucje bankowo-finansowe,
 • stowarzyszenia,
 • firmy consultingowe.

Stanowiska możliwe do objęcia:

 • samodzielna działalność gospodarcza - świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów gospodarczych,
 • księgowy, z-ca głównego księgowego,
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • doradca ekonomiczno-finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • pełnomocnik dyrektora ds controllingu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł