Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

 

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia rachunkowości oraz rachunkowości i controllingu w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz m.in. własnych biurach rachunkowo-controllingowych. Ponadto - możliwość zdobycia  umiejętności sporządzania analiz niezbędnych do celów zarządczych, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Nadrzędnym celem jest obsługa informacyjna kierownictwa, prowadząca do osiągania założonych celów podmiotu gospodarczego, jak:

 • zarządzanie finansami jednostek gospodarczych (w tym firm ubezpieczeniowych), finansami publicznymi w jednostkach samorządowych,
 • zarządzanie strategiczne rozwojem przedsiębiorstw, sterowanie inwestycjami kapitałowymi, w tym kierowanie finansowaniem rozwoju gospodarczego gmin.

Czego się nauczysz?

Absolwent będzie posiadał poszerzoną wiedzę z zakresu m.in.:

 • rachunkowości i analizy finansowej,
 • wdrażania systemów informatycznych rachunkowości oraz analizy,
 • technik controllingu,
 • projektów inwestycyjnych (kontraktów długoterminowych),
 • strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • kalkulacji w rachunku kosztów pełnych i zmiennych oraz zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ABC).

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Student posiądzie umiejętności zawodowe, jak:

 • wykorzystanie metod analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, przy użyciu komputera, w tym arkuszy kalkulacyjnych,
 • stosowanie procedury rachunkowości zarządczej,
 • opracowywanie kalkulacji różnymi metodami: w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, w zasobowo-procesowym rachunku kosztów działań,
 • podejmowanie decyzji menedżerskich w obszarze inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych,
 • opanowanie metod rachunku ekonomicznej opłacalności inwestycji rzeczowych i wyboru optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • konstrukcja portfela inwestycyjnego na rynku papierów wartościowych i stosowania metod inżynierii finansowej w celu minimalizacji ryzyka inwestowania,
 • zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, ubezpieczeń i gospodarstw domowych.

Wybrane przedmioty

 • MSR i MSSF;
 • Audyt finansowy;
 • Bankowość międzynarodowa;
 • Controlling inwestycji;
 • Finanse Unii Europejskiej;
 • Kalkulacje kosztów pełnych i zmiennych;
 • Projekty inwestycyjne;
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza;
 • Zaawansowana analiza finansowa;
 • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ABC).

Ścieżki kariery

Szczegółowe analizy rynku pracy (w tym badanie losów absolwentów uczelni o profilu ekonomicznym) wskazują, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych księgowych - controllerów (specjalistów ds. rachunkowości zarządczej) ciągle rośnie! Absolwenci przygotowani są także do pracy w komórkach analitycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w instytucjach finansowych np. banki, biura maklerskie.

Absolwenci będą mieli szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. Przewidywane sektory to:

 • biura rachunkowo-controllingowe,
 • instytucje bankowo-finansowe,
 • stowarzyszenia,
 • firmy consultingowe.

Stanowiska możliwe do objęcia:

 • samodzielna działalność gospodarcza - świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów gospodarczych,
 • księgowy, z-ca głównego księgowego,
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • doradca ekonomiczno-finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • pełnomocnik dyrektora ds controllingu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł