Systemy i usługi w sektorze TSL

Systemy i usługi w sektorze TSL

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów o wysokich umiejętnościach praktycznych dla rozwijającego się dynamicznie sektora TSL. Transport, spedycja i logistyka to połączenie wiedzy typowo ekonomicznej, jak i elementów zarządzania oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Studia dają możliwość wykształcenia praktycznych umiejętności dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjno-transportowo-logistycznych.

Czego się nauczysz?

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • znajomości mechanizmów funkcjonowania sektora TSL,
 • systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
 • gałęzi logistyki i ich znaczenia dla gospodarki i rozwoju usług przedsiębiorstwa,
 • umiejętności zastosowania narzędzi logistycznych w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa,
 • zdolności do optymalizacji procesów przedsiębiorstwa z usprawnieniem przepływów materiałów, trasportu wewnętrznego oraz zdolności kooperacji z partnerami zewnętrznymi,
 • znaczenia oddziaływania zarządzania logistycznego na ekonomikę przesiębiorstwa,
 • systemów transportowych w zakresie przewozu ładunków i osób.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Kształtowane umiejętności w tym umiejętności zawodowe:

 • analiza rynków transportowych,
 • sterowanie procesami transportowymi i magazynowania,
 • obsługa systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstw sektora TSL,
 • analiza czasu pracy kierowców i wykorzystanie w optymalizacji kosztów przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych,
 • analiza efektywności ekonomicznej procesów logistycznych i transportowych,
 • stosowanie analizy ekonomicznej oraz controllingu w przedsiębiorstwach branży TSL.

Wybrane przedmioty

 • Dokumentacja w logistyce,
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji,
 • Planowanie logistyczne,
 • Podstawy spedycji,
 • Podstawy zarządzania,
 • Specjalistyczne systemy informatyczne,
 • Systemy transportowe,
 • Towaroznawstwo,
 • Zarządzanie logistyczne.

Pracę znajdziesz jako:

Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, firmach świadczących usługi logistyczne, centrach logistycznych oraz komórkach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych odpowiedzialnych za transport i czynności logistyczne na takich stanowiskach, jak:

 • administrator procesów logistycznych,
 • spedytor całopojazdowy krajowy/międzynarodowy,
 • pracownik centrum dystrybucji,
 • specjalista ds. zapewnienia jakości usług,
 • specjalista ds. transportu,
 • pracownik wsparcia utrzymania ruchu,
 • koordynator działu logistyki,
 • manager transportu,
 • ekspert ds. rozwoju dystrybucji,
 • cywilny pracownik resortu obrony narodowej ds. logistyki (wsparcie sił zbrojnych)

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł