Teleinformatyka

Teleinformatyka

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie kadr inżynierskich do tworzenia nowych i zarządzania urządzeniami aktywnymi infrastruktury sieciowej.
Teleinformatyka to w dzisiejszym świecie jeden z ważniejszych działów informatyki. W gospodarce podstawą dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw jest skuteczny i szybki przepływ informacji. Na studiach inżynierskich student uzyska wiedzę w zakresie technologii informatycznych i architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych oraz teleinformatyki i telekomunikacji. Student będzie miał również możliwość poznania praktycznych narzędzi informatycznych, w tym;

 • języki programowania,
 • architektuęy lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych,
 • projektowanie oraz tworzenie rozproszonych systemów teleinformatycznych,
 • administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi do obsługi małych i średnich firm,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • programowania w językach C++, C#, PHP, Java na platformy Windows i Android,
 • administrowania systemami bazodanowymi o architekturze klient-serwer,
 • inżynierii oprogramowania,
 • grafiki komputerowej,
 • administrowania i zarządzania systemami informatycznymi dla obsługi małych i średnich firm,
 • bezpieczeństwa informacji oraz zastosowań rozwiązań nowoczesnej kryptografii,
 • elektroniki i elektrotechniki,
 • projektowania elektronicznych układów analogowych i cyfrowych,
 • programowania strukturalnego i obiektowego,
 • projektowania i budowy baz danych;- sieci komputerowych.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich student uzyska umiejętności w zakresie:

 • projektowania, konfigurowania oraz zarządzania sieciami LAN i WAN ze szczególnym uwzględnieniem technologii CISCO, zarówno w zakresie stosowania sieci przewodowych i bezprzewodowych, 
 • doboru właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych na potrzeby realizacji określonych usług sieciowych,
 • administrowania i zarządzania systemami informatycznymi dla obsługi małych i średnich firm.

Studenci kierunku Informatyka, mają możliwość otrzymania po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów. Jest to dokument potwierdzający ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Zaawansowane techniki programistyczne
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy telekomunikacji
 • Teoria obwodów i sygnałów
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Technologie internetowe
 • Wstęp do technologii mobilnych
 • Sieci komputerowe
 • Rozproszone bazy danych
 • Systemy zarządzania produkcją, MES systems
 • Grafika inżynierska
 • Programowanie aplikacji klient-serwer
 • Programowanie sieciowe
 • Programowanie i sterownie
 • Securing Microsoft Application

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł