Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Wiedza

Terapia zajęciowa jest kierunkiem, który zajmuję się wieloaspektową rehabilitacją, mającą na celu poprawę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób oraz grup społecznych, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych.

Studia na specjalności terapia zajęciowa są adresowane do osób zainteresowanych problematyką pracy z ludźmi z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia w różnych fazach życia i rozwoju, jak również wspieraniem tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej.

Umiejętności

Walorem studiów jest znaczący udział zajęć warsztatowych, dzięki którym studenci będą mogli w praktyce korzystać ze zdobytej wcześniej wiedzy.

Zdobywane umiejętności:

 • prowadzenie terapii zajęciowej, dobranej indywidualnie do potrzeb pacjenta,
 • prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
 • umiejętność właściwego doboru i zastosowania rodzajów, metod i technik terapeutycznych dla konkretnych jednostek chorobowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Podstawy języka migowego
 • Choreoterapia
 • Arteterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Aktywizacja ruchowa pacjentów

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do samodzielnego prowadzenia terapii zajęciowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • oddziałach szpitalnych
 • placówkach pomocy społecznej
 • placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych
 • domach dziecka
 • ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i  wykluczonych społecznie
 • hospicjach
 • klubach seniora

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł