Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne studenta do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub współzarządzania organizacją. Dobrze przygotowany program studiów umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej w zakresie mikro- i makroekonomii, finansów, marketingu, podejmowania decyzji, organizacji pracy i podstaw prawa.

Wiedza

Student zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. W szczególności dużo uwagi w programie studiów poświęca się na dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem oraz współczesnych trendów w nauce i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
 • roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności społecznej,
 • zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności,
 • współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym i administracją rządową,
 • rachunkowości i finansów.

Ponadto student uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę o tworzeniu własnej firmy i efektywnym zarządzaniu nią.

Umiejętności

Student w toku studiów uzyska umiejętności w zakresie:   

 • wykorzystania informacji ekonomicznych i rynkowych niezbędnych w procesie zarządzania,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • doboru i zastosowanie nowoczesnych koncepcji oraz metod zarządzania,
 • stosowania nowoczesnego marketingu warunkującego istnienie każdej organizacji na rynku,
 • wykorzystania wiedzy dostarczanej przez sprawozdania finansowe.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem:

 • prognozowanie gospodarcze
 • marketing usług
 • biznesplan
 • ekonomika przedsiębiorstw
 • konkurencyjność przedsiębiorstw
 • projektowanie działalności finansowej
 • negocjacje w biznesie
 • teoria przedsiębiorstwa
 • Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowości:
 •  rachunkowość finansowa
 •  rachunek kosztów
 •  rachunkowość podatkowa
 •  podatki

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu finansów:

 •  strategie finansowe
 •  finanse MŚP
 •  inwestycje kapitałowe
 •  ubezpieczenia

Perspektywy zatrudnienia

Studia stwarzają absolwentowi bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym, jaki i publicznym. Wiedza i umiejętności, jakie nabywa w trakcie studiów pozwolą na wykonywanie zawodów takich jak:

 • menedżer różnych szczebli organizacji,
 • samodzielny przedsiębiorca,
 • doradca,
 • ekspert ds. zarządzania przedsiębiorstwem.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł