Zarządzanie i marketing

Zarządzanie i marketing

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Skuteczne zarządzanie i marketing to dwa podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa warunkujące o jego sukcesie rynkowym. W ramach obszaru planujemy kształcić przyszłych absolwentów, którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami przedsiębiorstw turystycznych. 

Wiedza

Po ukończeniu kształcenia absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku turystycznego oraz relacjach występujących między podmiotami na nim funkcjonującymi,
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą organizowania, funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi w warunkach konkurencji rynkowej,
 • ma pogłębioną wiedzą o metodach i instrumentach zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym oraz zasadach planowania strategicznego w turystyce i rekreacji i modelach rozwoju turystyki i rekreacji,
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności techniki komunikacji z klientem, tworzenia biznesplanu, narzędzia marketingowe, promocji i informacji.

Umiejętności

Po ukończeniu kształcenia absolwent:

 • potrafi planować działania rozwojowe w dziedzinie turystyki i rekreacji z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, przewidując możliwe skutki tych działań,
 • posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych zjawisk społecznych i gospodarczych, w ramach turystyki i rekreacji, rozpatrywanych w różnych ujęciach przestrzennych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej, formułuje wnioski i proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym.

Wykaz wybranych przedmiotów

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń.

 • Badania marketingowe
 • Biznes plan
 • Marketing w gastronomii
 • Prawo gospodarcze. Prawne aspekty marketingu
 • Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej
 • Psychologia kierowania i przywództwa
 • Ubezpieczenia
 • Warsztaty kreatywności 
 • Zachowania konsumentów na rynku  
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie obiektem hotelowym z rozwiniętą ofertą  gastronomiczną
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Perspektywy zatrudnienia

 • Kadra zarządzająca obiektami noclegowymi
 • Kadra zarządzająca Regionalnymi lub Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi
 • Specjaliści ds. kampanii marketingowych miast, regionów bądź touroperatorów
 • Kadra zarządzająca działami HR i finansów w przedsiębiorstwach turystycznych

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12390 zł
10450 zł
41 090 zł
22 150 zł
14 100 zł