Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia na specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Wiedza

Absolwent specjalności powinien zdobyć rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i skomplikowanych problemów rynku pracy. Zdobyta wiedza przygotowuje do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku „Ekonomia” zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Umiejętności

Tytuł zawodowy uzyskiwany na zakończenie studiów II stopnia na specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” oznacza zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w działach personalnych firm krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych. Ponadto absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności pozwalające na:

 • kierowanie planowaniem zatrudnienia,
 • rekrutację i dobór pracowników.
 • budowanie efektywnego systemu motywowania do pracy i oceny pracowników.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne:

 • Międzynarodowe strategie marketingowe
 • Ubezpieczenia
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników
 • Rozwój i szkolenie kadr
 • Selekcja i dobór kadr
 • Psychologia pracy
 • Nowoczesne systemy motywacyjne

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

 • specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • menedżera zarządzającego pracą zespołów ludzi
 • doradcy personalnego, odpowiedzialnego za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego
 • doradcy zawodowego lub personalnego w biurach pracy
 • konsultanta do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł