Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia w ramach obszaru „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz we wszytkich struktrach organizacyjnych (samorząd, organizacje pozarządowe).

Obszar dedykowany absolwentom studiów pierwszego stopnia: Zarządzanie oraz Ekonomia oraz wszystkim  (w tym abiturientom kierunków studiów o profilu np. humanistycznym), którzy chcieliby rozszerzyć dotychczasowe doświadczenie i wykształcenie.

Czego się nauczysz?

Absolwent specjalności powinien zdobyć rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy, zarządzania kompetencjami w organizacji i skomplikowanych problemów rynku pracy. Studenci zgłębiają m. in. wiedzę w zakresie metod podnoszenia kapitału intelektualnego, optymalnego wykorzystania pracowników w realizacji celów organizacji, dbałości o wysoki poziom sprawności zawodowej i psychofizycznej personelu.

Wiedza koncentruje się także na:

 1. planowaniu zasobów;
 2. rekrutacji i selekcji;
 3. wdrażaniu;
 4. ocenie pracy.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w działach personalnych firm krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych. Ponadto absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności pozwalające na:

 • kierowanie planowaniem zatrudnienia,
 • rekrutację i dobór pracowników,
 • ocenę pracy,
 • zarządzania profilami zachowań dla kształtowania celów organizacji.
 • budowanie efektywnego systemu motywowania do pracy i oceny pracowników,
 • zarządzanie różnorodnością (dopasowania kompetencji personelu do dynamiki rynku),
 • godzenia interesów pracowniczych z potrzebami organizacji zatrudniającej,
 • opieraniu zarządzania na polityce innowacyjności firmy.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Gospodarowanie wiedzą i kapitałem ludzkim;
 • Gra w przedsiębiorstwo;
 • Międzynarodowe strategie marketingowe;
 • Nowoczesne systemy motywacyjne;
 • Organizacja pracy kierowniczej;
 • Psychologia pracy;
 • Rozwój i szkolenie kadr;
 • Selekcja i dobór kadr;
 • Ubezpieczenia;
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników;
 • Zarządzanie projektami.

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na stanowiska takie, jak:

Ukończenie specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

 • menedżera zarządzającego pracą zespołów ludzi;
 • doradcy personalnego, odpowiedzialnego za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy;
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego;
 • doradcy zawodowego lub personalnego w biurach pracy;
 • wdrożeniowca współczesnych metod zarządzania personelem w konkurencyjnej i dynamicznej gospodarce;
 • konsultanta do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł