Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

Celem kształcenia na specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Wiedza

Absolwent specjalności powinien zdobyć rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i skomplikowanych problemów rynku pracy. Zdobyta wiedza przygotowuje do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku „Ekonomia” zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Umiejętności

Tytuł zawodowy uzyskiwany na zakończenie studiów II stopnia na specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” oznacza zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w działach personalnych firm krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych. Ponadto absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności pozwalające na:

 • kierowanie planowaniem zatrudnienia,
 • rekrutację i dobór pracowników.
 • budowanie efektywnego systemu motywowania do pracy i oceny pracowników.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne:

 • Międzynarodowe strategie marketingowe
 • Ubezpieczenia
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników
 • Rozwój i szkolenie kadr
 • Selekcja i dobór kadr
 • Psychologia pracy
 • Nowoczesne systemy motywacyjne

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

 • specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • menedżera zarządzającego pracą zespołów ludzi
 • doradcy personalnego, odpowiedzialnego za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego
 • doradcy zawodowego lub personalnego w biurach pracy
 • konsultanta do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł