Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia w ramach obszaru „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz we wszytkich struktrach organizacyjnych (samorząd, organizacje pozarządowe).

Obszar dedykowany absolwentom studiów pierwszego stopnia: Zarządzanie oraz Ekonomia oraz wszystkim  (w tym abiturientom kierunków studiów o profilu np. humanistycznym), którzy chcieliby rozszerzyć dotychczasowe doświadczenie i wykształcenie.

Czego się nauczysz?

Absolwent specjalności powinien zdobyć rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy, zarządzania kompetencjami w organizacji i skomplikowanych problemów rynku pracy. Studenci zgłębiają m. in. wiedzę w zakresie metod podnoszenia kapitału intelektualnego, optymalnego wykorzystania pracowników w realizacji celów organizacji, dbałości o wysoki poziom sprawności zawodowej i psychofizycznej personelu.

Wiedza koncentruje się także na:

 1. planowaniu zasobów;
 2. rekrutacji i selekcji;
 3. wdrażaniu;
 4. ocenie pracy.

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w działach personalnych firm krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych. Ponadto absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności pozwalające na:

 • kierowanie planowaniem zatrudnienia,
 • rekrutację i dobór pracowników,
 • ocenę pracy,
 • zarządzania profilami zachowań dla kształtowania celów organizacji.
 • budowanie efektywnego systemu motywowania do pracy i oceny pracowników,
 • zarządzanie różnorodnością (dopasowania kompetencji personelu do dynamiki rynku),
 • godzenia interesów pracowniczych z potrzebami organizacji zatrudniającej,
 • opieraniu zarządzania na polityce innowacyjności firmy.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Gospodarowanie wiedzą i kapitałem ludzkim;
 • Gra w przedsiębiorstwo;
 • Międzynarodowe strategie marketingowe;
 • Nowoczesne systemy motywacyjne;
 • Organizacja pracy kierowniczej;
 • Psychologia pracy;
 • Rozwój i szkolenie kadr;
 • Selekcja i dobór kadr;
 • Ubezpieczenia;
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników;
 • Zarządzanie projektami.

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na stanowiska takie, jak:

Ukończenie specjalności „Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji” ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

 • menedżera zarządzającego pracą zespołów ludzi;
 • doradcy personalnego, odpowiedzialnego za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy;
 • menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego;
 • doradcy zawodowego lub personalnego w biurach pracy;
 • wdrożeniowca współczesnych metod zarządzania personelem w konkurencyjnej i dynamicznej gospodarce;
 • konsultanta do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł