Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Specjalność jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy dotyczącą wykształconych menedżerów zarówno w twarde kompetencje zarządcze, jak i wiedzę i umiejętności zarządzania ludźmi. Kompleksowo przygotowuje absolwentów do posługiwania się kompetencjami coacha w pracy:

 • menedżera na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla, umożliwiających kierowanie różnego rodzaju typami organizacji,
 • dziale HR,
 • prowadzonej własnej działalności gospodarczej w tym praktyki coachingowej (coach zewnętrzny).

Jednocześnie absolwent uzyska niezbędne godziny nauki, praktyki mentor coachingu /superwizji pozwalające na akredytacje w ICF lub/i IC.

Specjalność skierowana jest do kandydatów na studia, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach przypisanych do dyscyplin takich, jak: zarzadzanie, pedagogika, socjologia, ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, filozofia, nauki o zdrowiu  i chcą poszerzyć swoje kompetencje oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Program studiów

Specjalność daje możliwość poszerzenia swoich dotychczasowych kompetencji o kolejne umiejętności określane jako niszowe na rynku pracy. Przygotowuje do pracy w coachingu menedżerskim, ale również doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz HR, szczególnie w obszarach związanych z wyborem i szkoleniem pracowników oraz wykorzystywania kompetencji coacha w środowisku biznesowym. Z jednej strony student będzie wyposażony w wiedzę coachingową, z drugiej strony uzyska wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami do komunikacji, by ją stosować w codziennej pracy.

Ponadto student otrzyma narzędzia do stania się skutecznym menedżerem lub liderem, a także skutecznie budować zespoły, współpracować w grupie. Student będzie mógł zastosować nabyte umiejętności do pogłębionego poznania siebie i innych, czyli poznania osobowości, charakteru, temperamentu, skłonności, zdolności, itd.

Specjalność jest skoncentrowana na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania oraz pracy metodą coachingową. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców - praktyków, którzy przekazują słuchaczom najbardziej bieżącą wiedzę dotyczącą technik i narzędzi coachingu:

 • z akredytacjami w International Coaching Federation (ICF), Izba Coachingu (IC) oraz European Mentoring & Coaching Council (EMCC), czyli trzech wiodących niezależnych organizacji coachingowych w Polsce,
 • akredytowani superwizorzy Izby coachingu, Mentor Coachowie ICF,
 • psychologowie, specjaliści od zarzadzania, kryzysu emocjonalnego, counselingu.

Wiedza

Absolwent specjalności coaching menedżerski będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • dopasowania narzędzi i metod pracy do potrzeb klienta,
 • wykorzystania modeli coachingowych do prowadzenia coachingowych rozmów w roli menedżera,
 • pracy z klientami reprezentującymi różne branże,
 • dopasowania narzędzi w osiąganiu zamierzonych celów, zarządzanie przez cele,
 • brania odpowiedzialności za swój rozwój,
 • pobudzania świadomości oraz rozwoju zawodowego i osobistego,
 • znajomości zasad kreowania i wzmacniania własnej przedsiębiorczości,
 • znajomości z zakresu coachingu oraz znajomości narzędzi przydatnych w pracy coacha,
 • emocji i motywacji pozwalającą na rozumienie siebie i innych,
 • rozumienia kompetencji coacha,
 • zarządzania sobą w czasie.

Umiejętności

Absolwent specjalności coaching menedżerski opanuje umiejętności:

 • elastyczności i zdolności do adaptacji,
 • otwartości na uczenie się i stały rozwój,samodzielności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zaangażowania poprawnej samooceny,
 • rozumienia własnych mocnych stron i ograniczeń,
 • potrafi komunikować się skutecznie,
 • potrafi umiejętnie pracować w zespole,
 • potrafi współpracować z osobami z różnych środowisk lub branży biznesowych,
 • potrafi zachowywać się w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywać konflikty,
 • potrafi założyć i rozwijać własną działalność gospodarczą,
 • samodzielnie i świadomie podejmuje decyzje,
 • świadomie kształtuje własną markę i buduje wizerunek przedsiębiorstwa,
 • prowadzi angażujące i motywujące rozmowy z pracownikami lub z klientami na zlecenie
 • potrafi krytycznie odnieść się do skuteczności i przydatności stosowanych metod oraz umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Wprowadzenie do coachingu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy pracy coacha
 • Rozwój coacha – superwizja, mentor coaching
 • Kompetencje coacha w pracy menadżera

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności coaching menedżerski będą przygotowani do pracy jako:

 • menedżer coach - w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach jako menedżer wyposażony w kompetencje i narzędzia do pracy w zespołach pracowniczych i projektowych,
 • coach wewnętrzny - w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jako specjalista do spraw rozwoju pracowników.
 • coach zewnętrzny - przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług rozwojowych, branży coachingowej, świadcząc usługi na zlecenie w pracy z klientem indywidualnym oraz biznesowym zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach,
 • specjalista w firmach zajmujących się rekrutacją i pośrednictwem na rynku pracy,
 • specjalista w firmach zajmujących się szkoleniami i doradztwem zawodowym,
 • coach specjalizujący się w coachingu menedżerskim, biznesowym, kompetencyjnym, kariery, coachingowym stylu zarządzania, coachingowym stylu komunikowania,
 • doradca i analityk biznesowy,
 • specjalista ds. personalnych,
 • doradca procesów HR-owych,
 • trener biznesu,
 • specjalista do spraw rozwoju, mentoringu, poradnictwa psychologicznego w zakresie wsparcia w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych,
 • przedsiębiorca zakładający i prowadzący działalność gospodarczą do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł