Dziennikarstwo sportowe

Dziennikarstwo sportowe

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Wprowadzenie

Jesteś wielkim pasjonatem sportu? Wydarzenia sportowe w radiu i telewizji to twój żywioł? Godzinami mógłbyś opowiadać o bieżących wydarzeniach sportowych? Masz lekkie pióro i pisanie artykułów na portale internetowe o sporcie przychodzi Tobie szybko, łatwo i bezproblemowo? Prowadzenie social mediów o charakterze sportowym na Facebooku, Instagramie czy Twitterze jest dla Ciebie czymś naturalnym i dającym poczucie samorealizacji? Jeżeli tak to właśnie trafiłeś w dziesiątkę i chcielibyśmy Cię zaprosić na studia II stopnia w ramach nowopowstałego obszaru Dziennikarstwo sportowe.

Cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów do profesjonalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych poprzez uzyskanie potrzebnych kwalifikacji.

Program ramowy

W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane ze sportem i kulturą fizyczną, co dotyczy między innymi społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, zasad organizacji imprez sportowych, wiedzy dotyczącej treningu sportowego, elementów teorii sportu oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zespołowych gier sportowych. W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych słuchacze są natomiast wyposażani w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące m.in. teorii komunikowania społecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, etyki dziennikarskiej, form dziennikarskich, prawo prasowego i autorskiego.

Wiedza

Podczas dwuletnich studiów magisterskich nabędziesz wiedzę z zakresu marketingu internetowego o tym jak sprawnie zarządzać kontami firmowymi w ramach social mediów takich jak: Facebook/Instagram/Twitter tworzenia struktur w różnych typach organizacji.  Zapoznamy Ciebie z aktualnymi problemami dziennikarstwa sportowego, dowiesz się o etyce dziennikarskiej. Zyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu prawa prasowego i autorskiego. Poznasz kulturowe i etyczne aspekty sportu i olimpizmu. Nasi trenerzy przekażą Tobie zaawansowane informacje na temat organizacji masowych imprez sportowych. Dodatkowo przekażemy Tobie wiedzę z zakresu planowania marketingowego – w ramach przedmiotu dowiesz się jak sporządzać analizę makro i mikrootoczenia oraz analizę SWOT. Opowiemy Tobie o przydatnych regułach dotyczących zarzadzania projektami oraz o zasadach związanych z budowaniem zespołów.

Umiejętności

Pomożemy Tobie rozwinąć szeroko rozumiane umiejętności miękkie: wykorzystasz w praktyce szereg technik asertywnych pozwalających na skuteczną obronę własnego zdania i terytorium, dzięki czemu nie poddasz się manipulacjom i naciskom ze strony innych ludzi. Podczas licznych warsztatów wykorzystasz praktyczne umiejętności pozwalające Tobie efektywniej zarządzać i organizować pracę własną, ustalać priorytety oraz terminowo realizować powierzone zadania. By poradzić sobie z wszechobecną krytyką wykorzystasz szereg wyrafinowanych psychotechnik stosowanych z powodzeniem już od dziesięcioleci. Wystąpienia publiczne nie będą już Ciebie przerażać,  gdyż dzięki pracy z naszymi specjalistami zyskasz umiejętność panowania nad własnym stresem oraz emocjami. Wykorzystasz praktyczne wskazówki od naszych ekspertów jak przygotowywać ciekawe wywiady, interesujące reportaże czy komentarze. Pod czujnym okiem naszych specjalistów samodzielnie przeprowadzisz analizę makrootoczenia i mikrootoczenia oraz analizę SWOT. Dokonasz samodzielnej identyfikacji zachowań rynkowych konsumenta, przeprowadzisz analizę potrzeb klienta w ramach badań rynkowych, które mają kluczowe znaczenie dla prosperity firmy. Zastosujesz w praktyce nowoczesne narzędzia public realtions oraz zaprojektujesz kampanie public relations w budowaniu relacji społecznych w otoczeniu biznesowym. To tylko jedne z wielu innych przydatnych umiejętności praktycznych jakie nabędziesz w toku studiów w ramach obszaru Dziennikarstwo sportowe.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Etyka dziennikarska
 • Aktualne problemy dziennikarstwa sportowego
 • Zarządzanie projektami i budowanie zespołu
 • Prawo prasowe i autorskie
 • Warsztaty sportowego dziennikarza telewizyjnego
 • Formy dziennikarskie: informacja, wywiad, reportaż, komentarz
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Warsztaty sportowego dziennikarza radiowego
 • Kulturowe i etyczne aspekty sportu i olimpizmu
 • Organizacja masowych imprez sportowych
 • Zarządzanie projektami i budowanie zespołu
 • Public relations
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing internetowy
 • Planowanie marketingowe
 • Zarządzanie marką
 • Praktyka branżowa

Perspektywy zatrudnienia

Nasi Absolwenci mogą wykonywać pracę na następujących stanowiskach:

 • komentator sportowy,
 • dziennikarz sportowy,
 • redaktor sportowy
 • sprawozdawca sportowy
 • rzecznik prasowy
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. public relations
 • specjalista ds. obsługi eventów
 • specjalista ds. social mediów.

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę)
 • obligatoryjne praktyki zawodowe

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12525 zł
10600 zł
41 450 zł
22 870 zł
15 460 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12525 zł
10600 zł
41 450 zł
22 870 zł
15 460 zł