E-biznes i przedsiębiorczość

E-biznes i przedsiębiorczość

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Skuteczne zarządzanie strategiczne i marketing to dwa podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa warunkujące o jego sukcesie rynkowym. Rozwój nowoczesnych technologii, a wraz z nimi gospodarki, zmienia sytuację biznesową przedsiębiorstw. Przeobrażeniu ulega sposób dotychczasowego prowadzenia i zarządzania firmą. Nowo zakładane przedsiębiorstwa w sektorze MŚP w  coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie, uzależniając rdzeń swojej strategii biznesowej właśnie od nich. To nowe wyzwanie i obszar badań ekonomii. E-commerce staje się coraz istotniejszą gałęzią gospodarki. Tym samym zachęcamy Państwa do studiowania,

Program studiów

 

Program studiów bazuje na kanonie studiów "ekonomii" drugiego stopnia oraz praktycznych aspektach funkcjonowania e-commerce. 

Wiedza

Studia drugiego stopnia na kierunku „ekonomia” o profilu praktycznym zmierzają do ukształtowania u studentów postawy przedsiębiorczości i zaangażowania w życie publiczne. Zakłada się, że absolwenci będą podejmowali wyzwania społeczne i gospodarcze w trakcie działalności zawodowej. Kluczowym celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry nastawionej na konkurowanie firm z wykorzystaniem Internetu z różnych perspektyw: marketingu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. 

Umiejętności

 
 

Absolwenci specjalności „E-biznes i przedsiębiorczość”:

 • mają lepsze przygotowanie z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach niepełnej informacji gospodarczej,
 • są wyposażeni w narzędzia skutecznego działania, np. potrafią stosować przepisy prawa gospodarczego czy handlowego w odniesieniu do konkretnych problemów rozwiązywanych na co dzień,
 • są zdolni do prowadzenia działalności na rachunek własny czy też obcy,
 • potrafią m.in. zarządzać kadrami i płacami, optymalizować koszty przedsiębiorstwa, stosować techniki sprzedaży i negocjować kontrakty handlowe, analizować rynek oraz prowadzić badania marketingowe, wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie,
 • umieją poruszać się w środowisku e-commerce, co jest możliwe m.in. dzięki znajomości technik i narzędzi marketingu internetowego,
 • potrafią stosować twarde i miękkie narzędzia badania rynku, co przekłada się na rachunek ekonomiczny danego przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty

 • Badania marketingowe i marketing,
 • Biznes plan,
 • Komunikacja z zastosowaniem nowych technologii,
 • Prawo pracy. Prawo podatkowe,
 • Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej,
 • Psychologia kierowania i przywództwa,
 • Zachowania konsumentów na rynku,
 • Zarządzanie relacjami z klientem poprzez kanały zdalne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w następujących zawodach:

 • marketing internetowy: specjalista/menedżer ds. e-marketingu,
 • zarządzanie firmą w e-biznesie: specjalista/menedżer ds. e-biznesu,
 • ekspert ds. zarządzanie informacją i technologią informacyjną w odniesieniu do przedsiębiorstwa,
 • administrator platform obsługi sprzedaży internetowej,
 • specjalista ds. IT,
 • specjalista ds. handlu internetowego,
 • ekspert ds. strategii rozwoju przedsiębiorstw,
 • koordynator przestrzeni Start-up,
 • samodzielny specjalista ds. zarządzania innowacyjnością oraz ds. badania efektywności ekonomicznej nowych rozwiązań prorozwojowych,
 • pełnomocnik zarządu w MŚP czy dużych firmach.

W ramach obszaru planujemy kształcić przyszłych absolwentów, którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami przedsiębiorczości i liderami w przedsiębiorstwach.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł