e-Biznes MŚP

e-Biznes MŚP

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 
 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce kraju i Unii Europejskiej. Ich działalność stymuluje wzrost gospodarczy i dostarcza wielu miejsc pracy. Rozwój sektora MŚP w Polsce rodzi potrzebę profesjonalnego kształcenia kadry kierowniczej.

Celem studiów jest ponadto dostarczenie wiedzy biznesowej niezbędnej do założenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju, dostarczenie niezbędnych informacji o otoczeniu ekonomicznym, w którym działa przedsiębiorstwo, rozwinięcie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania własnej firmy. Rozwój nowoczesnych technologii, a wraz z nimi gospodarki, zmienia sytuację biznesową podmiotów gospodarczych. Przeobrażeniu ulega sposób dotychczasowego prowadzenia i zarządzania firmą. Nowo zakładane przedsiębiorstwa, głównie z sektora MŚP, w coraz większym stopniu wykorzystują nowoczesne rozwiązania IT. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę ekonomiczną z praktyką poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w sferze MŚP.

Program studiów

 

Program studiów bazuje na kanonie kierunku "ekonomia" studiów pierwszego stopnia, jak również opera się o szereg zajęć praktycznych z uwzględnieniem kompleksowego przygotowania absolwenta specjalności E-biznes MŚP.

Efekty uczenia się znajdują się tutaj.

Wiedza

Celem studiów E-biznes MŚP jest przekazanie uczestnikom aktualnej praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, obsługi i wykorzystania funduszy UE oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych. Absolwenci specjalności E-biznes MŚP mają lepsze przygotowanie z zakresu podejmowania decyzji ekonomicznych i biznesowych w przedsiębiorstwach. Celem studiów jest ponadto dostarczenie wiedzy niezbędnej do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju, dostarczenie niezbędnych informacji o otoczeniu ekonomicznym, w którym działa przedsiębiorstwo, rozwinięcie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania własnej firmy. W obszarze studiów z E-Biznes MŚP student zdobędzie wiedzę także na temat metod, technik i narzędzi pozyskiwania oraz analizy danych służących do oceny sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych.

Umiejętności

 
 

Po ukończeniu studiów absolwent nabędzie umiejętności:

 • analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, szczególnie w MŚP,
 • prawidłowej interpretacji zjawisk pojawiających się w praktyce gospodarczej,
 • podejmowania decyzji z użyciem nowoczesnych technologii,
 • komunikowanie się z klientami z wykorzystaniem dostępnych możliwości mobilnych,
 • prowadzenie działalności w oparciu o technologie online,
 • identyfikowania i oceniania czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • umiejętność administrowania systemami informatycznymi jako narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zdolność celowego wykorzystania mediów, E-commerce i marketingu internetowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wybrane przedmioty

 • Analiza ekonomiczna,
 • Arkusze kalkulacyjne,
 • Biznesplan.
 • Elementy rachunkowości zarządczej,
 • Marketing usług.
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Podstawy logistyki,
 • Wybrane zagadnienia ekonomii i przedsiębiorczości,
 • Zajęcia eksperckie.

Perspektywy zatrudnienia

 • samodzielna działalność gospodarcza,
 • specjalista ds. e-commerce,
 • analityk rynku usług e-gospodarki,
 • asystent/ka działu marketingowego,
 • customer service,
 • specjalista ds. WWW i e-marketingu,
 • handlowiec,
 • copywriter,
 • koordynator e-commerce,
 • digital channel developer.
 • specjalista ds. social media i content marketingu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł