Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kierunku kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy przez studenta na temat bezpieczeństwa narodowego, zagrożeniach w czasie pokoju i wojny oraz o zadaniach obrony cywilnej w systemie obronnym kraju. Studia przygotowują kompetentną kadrę specjalistów ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Oprócz wiedzy teoretycznej student ma okazję zdobyć umiejętności praktyczne dzięki zajęciom warsztatowym prowadzonym przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna.

Program studiów

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • współpracy z instytucjami publicznymi jako element zarządzania kryzysowego
 • nauki podejmowania działań edukacyjnych w sprawie obronności kraju
 • planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania
 • wdrażania procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w sytuacji kryzysu
 • organizowania programów przeciwdziałania i zapobiegania kryzysom, zabezpieczenia mienia i środowiska 
 • pierwszej pomocy

Wiedza i umiejętności

Student w toku studiów nabywa wiedze i umiejętności z zakresu:

 • ochrony i obrony cywilnej
 • likwidacji skutków sytuacji kryzysowych
 • przysposobienia obronnego społeczeństwa
 • bezpieczeństwa
 • ratownictwa
 • kierowania ludźmi
 • zarządzania informacją

Wybrane przedmioty

Wykaz wybranych przedmiotów:

 • obrona cywilna
 • zarządzanie kryzysowe
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • edukacja obronna społeczeństwa
 • system bezpieczeństwa narodowego

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w instytucjach:

 • Rządowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • Gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego
 • Strukturach wojska, policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, straży miejskiej, urzędach celnych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł