Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kierunku kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy przez studenta na temat bezpieczeństwa narodowego, zagrożeniach w czasie pokoju i wojny oraz o zadaniach obrony cywilnej w systemie obronnym kraju. Studia przygotowują kompetentną kadrę specjalistów ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Oprócz wiedzy teoretycznej student ma okazję zdobyć umiejętności praktyczne dzięki zajęciom warsztatowym prowadzonym przez przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna.

Program studiów

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • współpracy z instytucjami publicznymi jako element zarządzania kryzysowego
 • nauki podejmowania działań edukacyjnych w sprawie obronności kraju
 • planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania
 • wdrażania procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w sytuacji kryzysu
 • organizowania programów przeciwdziałania i zapobiegania kryzysom, zabezpieczenia mienia i środowiska 
 • pierwszej pomocy

Wiedza i umiejętności

Student w toku studiów nabywa wiedze i umiejętności z zakresu:

 • ochrony i obrony cywilnej
 • likwidacji skutków sytuacji kryzysowych
 • przysposobienia obronnego społeczeństwa
 • bezpieczeństwa
 • ratownictwa
 • kierowania ludźmi
 • zarządzania informacją

Wybrane przedmioty

Wykaz wybranych przedmiotów:

 • obrona cywilna
 • zarządzanie kryzysowe
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • edukacja obronna społeczeństwa
 • system bezpieczeństwa narodowego

Perspektywa zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w instytucjach:

 • Rządowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • Gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego
 • Strukturach wojska, policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, straży miejskiej, urzędach celnych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł
10575 zł
41 380 zł
22 730 zł
15 200 zł