Efektywność inwestycji i kosztorysowanie

Efektywność inwestycji i kosztorysowanie

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Podczas studiowania na obszarze "Efektywność inwestycji i kosztorysowanie" nauczysz się skutecznego inwestowania  oraz cennej umiejętności sporządzania kosztorysów inwestycji budowlanych, dzięki czemu staniesz się ekspertem w zakresie prawidłowego rozporządzania środkami inwestycyjnymi, szczególnie na rynku budowlanym oraz nieruchomości.

Dzięki studiom prowadzonym w oparciu o nauki ekonomiczne oraz zajęciom praktycznym prowadzonym przez ekspertów m.in. branży budowlanej, nabędziesz umiejętności efektywnego stosowania rozwiazań ekonomicznych m.in. w budownictwie czy branży deweloperskiej.

Program studiów

 

Program studiów oparty jest na kanonie "ekonomii" oraz praktyce przedsiębiorstw sektora budowlanego jak również szeroko rozumianym praktykom w zakresie efektywnego inwestowania.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia", studiów drugiego stopnia znajdują się tutaj.

Wiedza

Wiedza zdobyta podczas studiów pokrywa się z przedmiotami kierunkowymi charaktertystycznymi dla wyższych studiów ekonomicznych jak również dotyka kluczowych umiejętności z perspektywy stanowiska pracy specjalistów rynku usług budowlanych oraz inżynierów budownictwa, którzy chcą zdobyć doświadczenie w zakresie podnoszenia efektywności gospodarowania środkami inwestycyjnymi przeznaczonymi na realizację projektów budowlanych.

Umiejętności

 
 

Nabędziesz podstawowych i profesjonalnych umiejętności inżynierskich z zakresu:

 • skutecznego inwestowania,
 • zarządzania projektami,
 • przedmiarowania robót budowlanych,
 • operatywnego działania w zakresie optymalizowania kosztów projektów inwestycyjnych,
 • efektywnego i elastycznego eksploatowania i gospodarowania materiałami niezbędnymi do realizowania budowy,
 • zarządzania budynkami,
 • oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Rysunek techniczny CAD,
 • Podstawy budownictwa ogólnego,
 • Komputerowe metody opracowania danych naukowych,
 • Eksploatacja obiektów budowlanych,
 • Podstawy formalnoprawne inwestycji budowlanej,
 • Kosztorysowanie robót budowlanych,
 • Planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych,

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na stanowiska takie jak:

 • kosztorysant,
 • specjalista pionu przygotowania produkcji,
 • koordynator inwestycji budowlanych,
 • zarządca nieruchomości,
 • koordynator projektów developerskich,
 • specjalista ds. planowania inwestycji w jednostkach samorządowych,
 • nadzór inwestycji drogowych,
 • ekspert ds. administrowania mieniem na rynku usług deweloperskich,
 • specjalista działu administracji.

Nasi wykładowcy

 Mgr Małgorzata Stawicka  - menedżer obszaru - doświadczony księgowy i ekspert ds. rachunkowości budżetowej, rachunkowości małych firm, audytor i wdrożeniowiec, specjalista w zakresie optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych.

W pracy zawodowej realizowała projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury, jak również nowych projektów. Podczas skomplikowanych procesów przygotowania inwestycji wielokrotnie występowało wiele zmiennych mających wpływ nie tylko na efekt końcowy, ale również na wprowadzanie bieżących zmian. Wymagało to określania ścieżek krytycznych dla realizacji poszczególnych etapów, jak również całej inwestycji.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł