Ekonomia zmian klimatycznych

Ekonomia zmian klimatycznych

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Wzrost gospodarczy ma znaczący wpływ na degradację środowiska naturalnego, co z kolei powoduje nieodwracalne zmiany - w tym przeobrażenia klimatu, następstwem których są dotkliwe w skutkach katastrofy (hamujące ów rozwój gospodarczy). Międzynarodowe środowisko ekspertów nie od dziś mówi o koniecznosci propagowania i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, który ogranicza negatywne efekty oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, chroniąc jego zasoby i wskazując na racjonalną ich eksploatację. Rozwój w skali makro- i mikroekonomicznej uwarunkowany jest poszanowaniem zasad racjonalnego korzystania z otaczającego nas środowiska.

Opisywane zjawiska mają niebagatelny wydźwięk ekonomiczny. Mieszkańcy krajów wysoce uprzemysłowionych jak i państw rozwijających się muszą mieć świadomość, że rabunkowe gospodarowanie środowiskiem prowadzi do szybkiego zniszczenia i zagrożeń, a przede wszystkim generowania kosztów, które będą destabilizować rozwój przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek narodowych i korporacji międzynarodowych.

Absolwenci obszaru Ekonomia zmian klimatycznych będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności specjalistów w zakresie programowania, wdrażania i oceny działań przedsiębiorstw czy gałęzi gospodarki w konfrontacji ze zmianami klimatu. Przedsiębiorstwa i samorządy wobec zmieniających się przepisów prawa będą potrzebowali specjalistów w zakresie ekonomiki transformacji ekologicznej oraz oceny ryzyka klimatycznego czy wdrażania zielonej zmiany na bazie specjalistycznych narzędzi ekonomicznych.

Wiedza

Absolwent obszaru Ekonomia zmian klimatycznych studiów I st. kierunku "ekonomia" zostanie wyposażony w wiedzę adekwatną do przedstawionej w opisie kierunkowych efektów uczenia się.

Ponadto dla prawidłowego zrozumienia istoty i celu kształcenia w ramach opisanego obszaru niezbędne będzie poznanie  m.in.:

 • międzynarodowych przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • wpływu stanu środowiska naturalnego na wzrost gospodarczy,
 • mechanizmów zrównoważonego rozwoju,
 • funduszy na transformację ekologiczną,
 • odnawialnych źródeł energii z ekonomicznymi konsekwencjami ich eksploatacji,
 • polityki innowacyjności i brokerstwie informacji jako warsztatu pracy ekonomistów w budowaniu eko- rachunku ekonomicznego na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Umiejętności

 

Absolwent obszaru Ekonomia zmian klimatycznych studiów I st. kierunku "ekonomia" zostanie wyposażony
w umiejętności adekwatne do przedstawionych w opisie kierunkowych efektów uczenia się.

Umiejętności uzyskane dzięki studiom na omawianym obszarze, to:

 • przygotowywanie biznesplanów i strategii przedsiębiorstw i jednostek budżetowych z uwzględnieniem ekorozwoju;
 • umiejętność zastosowania narzędzi analizy ekonomicznej na potrzeby pracy w odniesieniu do oceny realizacji ekostrategii przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego;
 • budowanie rachunku ekonomicznego na poziomie makro i mikro z uwzględnieniem przepisów oraz narzędzi ekonomicznych;
 • poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji ekologicznych oraz ich obsługa;
 • brokerstwo innowacji i informacji jako budowanie przewagi konkurencyjnej.

Przykładowe przedmioty

 • Prawo cywilne,
 • Finanse,
 • Podstawy marketingu,
 • Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska,
 • Środowisko a gospodarka,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Ekonomia integracji europejskiej,
 • Globalny i zrównoważony rozwój,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • Zajęcia eksperckie,
 • Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska,
 • Ekonomika zmian klimatycznych,
 • Broker ekoinnowacji.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent obszaru Ekonomia zmian klimatycznych studiów I stopnia kierunku "ekonomia" z racji posiadania kluczowych umiejętności i wiedzy znajdzie pracę jako:

 • ekspert ds. finansowania inwestycji ochrony środowiska w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju jednostkach budżetowych;
 • analityk lub doradca ds. produktów finansowych;
 • ekspert ds. transformacji ekologicznej;
 • broker innowacji ekologicznych - doradca w przedsiębiorstwach oraz jednostkach rządowych i jednostkach samorządu terytorialnego;
 • ekspert ds. handlu uprawnieniami emisyjnymi;
 • ekonomista w zespołach zajmujących się wdrażaniem poważnych projektów ekologicznych;
 • specjalista ds. ekonomicznej oceny ryzyka ze strony środowiska naturalnego /zmian tego środowiska/.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby zapewniać elastyczność i zdolność do podejmowania zatrudnienia/samozatrudnienia jako ekonomista (w szerokim znaczeniu).

Studia na I st. "ekonomii" dają fundament do ubiegania się o dyplom magistra, jak również aktywności i rozwoju osobistego na poziomie licznych studiów podyplomowych i kursów.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł