Ekonomika sektora TSL

Ekonomika sektora TSL

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cel studiów

 

Celem kształcenia jest zbudowanie umiejętności stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w dynamicznie rozwikających sę przedsiębiorstwach sektora TSL oraz przygotowanie studentów do możliwości (bądź konieczności) stosowania rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych i instytucjach infrastruktury społecznej.

Absolwent zostanie przygotowany do efektywnej pracy na rzecz przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w zakresie budowania ich przewag konkurencyjnych w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności.

Program studiów

 

Program studiów oparty jest na kanonie "ekonomii", ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych praktyk funkcjonowania przedsiębiorstw TSL. Cześć przedmiotów ukierunkowanych jest na wiedzę równoważną z częścią nizbędnego kompendium osób chcących podjąć działaność w charakterze organizatorów transportu. Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia", studiów I stopnia znajdują się tutaj.

 

Wiedza

Absolwent zna zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Absolwent potrafi ocenić zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

 • znajomość mechanizmów funkcjonowania sektora TSL,
 • wiedza dotycząca systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, systemów transportowych, procesów magazynowych,
 • podstawowe, jak i zaawansowane wiadomości z ekonomii (makro- i mikroekonomii), ekonometrii, analizy ekonomicznej oraz controllingu,
 • znajomość narzędzi zarządzania i planowania logistycznego,
 • uwarunkowania funkcjonowania współczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego (śródlądowego i morskiego) w obszarze Polski i Unii Europejskiej.

Umiejętności

 
 
 • częściowe przygotowanie do wykonywania działalności przewoźnika drogowego,
 • analiza rynków transportowych,
 • sterowanie procesami transportowymi i magazynowania,
 • analiza efektywności ekonomicznej procesów logistycznych,
 • wykorzystanie narzędzi i systemów informatycznych w działalności spedycyjnej i transportowej,
 • zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej firm sektora TSL w oparciu o mechanizmy pogłębionej analizy ekonomicznej,
 • umiejętność elastycznego kierowania pracą przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w oparciu o wiedzę dotycząca dynamiki funkcjonowania branży,
 • przygotowanie do wykorzystania narzędzi marketingowych w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstw.

Przykładowe przedmioty

 • Ekonomika transportu,
 • Logistyka produkcji,
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji,
 • Logistyka transportu zintegrowanego,
 • Planowanie logistyczne,
 • Podstawy handlu zagranicznego,
 • Procedury i trendy w transporcie,
 • Rozliczenia elektorniczne w TSL,
 • Systemy transportowe,
 • Systemy logistyczne,
 • Systemy informatyczne w TSL,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Pracę znajdziesz m.in. jako:

Zatrudnienie znajdziesz, między innymi, jako:

 • analityk ekonomiczny przedsiębiorstw sektora TSL,
 • specjalista ds. analizy kosztów firm transportowo-spedycyjnych,
 • asystent działu planowania/zamówień w przedsiębiostwach sektora TSL,
 • referent ds. usług spedycyjno-;logistycznych,
 • referent ds. zarządzania zapasami,
 • asystent/specjalista ds. planowania produkcji,
 • asystent działu audytu wewnętrznego,
 • specjalista ds. obsługi transportowych zapytań ofertowych,
 • referent ds. ofertowania.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12345 zł295 zł345 zł412 zł
10396 zł341 zł396 zł473 zł
4955 zł820 zł955 zł1 140 zł
21 890 zł1 630 zł1 890 zł2 260 zł
13 600 zł3 100 zł3 600 zł4 300 zł