Fizjoterapia

Fizjoterapia

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Wiedza

Zawód fizjoterapeuty to w Polsce jeden z niewielu zawodów medycznych mających tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych. Absolwent zdobędzie wykształcenie zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi – przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych. Podstawowym przesłaniem rehabilitacji jest pomoc osobie w przywracaniu i zachowaniu sprawności fizycznej umożliwiającej niezależne i samodzielne życie. Z tego tytułu wyróżnia się rehabilitację medyczną, psychologiczną oraz społeczno-zawodową. 

Umiejętności

Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

 • przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,
 • przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych.

Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
 • planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
 • wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
 • prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych,
 • kierowania zespołem terapeutycznym,
 • organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,
 • szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Kompetencje

Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń, między innymi: rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych ( po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach), rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, geriatryczna, leczenie dzieci ze śpiączką. Fizjoterapeuci posiadają dobre przygotowania praktyczne do pracy w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do  współpracy z lekarzami różnych specjalności w lecznictwie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Jest  przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej. Absolwent może kontynuować edukację na studiach podyplomowych i kursach doszkalających.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł