Fizjoterapia

Fizjoterapia

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Wiedza

Zawód fizjoterapeuty to w Polsce jeden z niewielu zawodów medycznych mających tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych. Absolwent zdobędzie wykształcenie zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi – przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych. Podstawowym przesłaniem rehabilitacji jest pomoc osobie w przywracaniu i zachowaniu sprawności fizycznej umożliwiającej niezależne i samodzielne życie. Z tego tytułu wyróżnia się rehabilitację medyczną, psychologiczną oraz społeczno-zawodową. 

Umiejętności

Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

 • przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,
 • przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych.

Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
 • planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
 • wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
 • prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych,
 • kierowania zespołem terapeutycznym,
 • organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,
 • szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Kompetencje

Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń, między innymi: rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych ( po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach), rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, geriatryczna, leczenie dzieci ze śpiączką. Fizjoterapeuci posiadają dobre przygotowania praktyczne do pracy w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do  współpracy z lekarzami różnych specjalności w lecznictwie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Jest  przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej. Absolwent może kontynuować edukację na studiach podyplomowych i kursach doszkalających.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł