Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem jest przygotowanie studentów do pracy z osobami starszymi i do opieki nad nimi. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne potrzebne w pracy z osobami starszymi, aktywizowaniu ich, społecznym usprawnianiu i w opiece nad nimi zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach różnorodnych instytucji.

Program studiów

Program studiów ma interdyscyplinarny charakter wyposażający absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii, geriatrii, socjologii oraz animacji czasu wolnego. Student zdobędzie podstawową wiedzę na temat biologii okresu późnej dorosłości i starości, psychiki osób starszych i społecznych aspektów starości i starzenia się. Student będzie potrafił rozpoznawać różne problemy związane ze starszym wiekiem oraz znajdować sposoby ich rozwiązywania. Nabędzie kompetencje do organizowania i animowania czasu wolnego osób starszych oraz do opieki nad seniorami.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Biomedyczne podstawy gerontologii (podstawy geriatrii)
 • Psychologia starzenia się i wsparcie psychologiczne
 • Gerontologia
 • Diagnozowanie potrzeb osób starszych
 • Animacja i pedagogika czasu wolnego
 • Arteterapia

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe miejsca pracy:

 • Instytucje pomocy społecznej
 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki
 • Hospicja
 • Placówki aktywizujące i zrzeszające osoby starsze (kluby seniora, Uniwersytety III wieku)
 • Własna działalność jako opiekunowie osób starszych

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł