Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Program studiów

Absolwent uzyska kompetencje w zakresie inicjowania i planowania działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. 
 

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia, z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej, niezbędne do prowadzenia postępowania diagnostycznego.

Wiedza i umiejętności

Zdobyta wiedza oraz umiejętności w zakresie oddziaływań wspomagajacych i stymulujacych rozwój dziecka( również z deficytami i dysharmoniami rozwoju) pozwolą na dokonywanie diagnozy, konstruowanie programów terapeutycznych, jak również ich realizację. 

Perspektywy na rynku pracy

Potencjalne miejsca pracy to placówki edukacyjne, rehabilitacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne, w których prowadzona jest terapia SI.

Wykaz wybranych przedmiotów

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej

Wybrane zagadnienia integracji sensorycznej

Neuropsychologia

Metodyka integracji sensorycznej

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Terapia logopedyczna w integracji sensorycznej

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł