Intermedia i gry komputerowe

Intermedia i gry komputerowe

Licencjackie 6 SEMESTRÓW nie

obszar studiów

 

Prężnie rozwijająca się branża gier komputerowych i nowości technologiczne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka. Obszar Intermedia i gry komputerowe wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym, otwiera nowe możliwości połączenia pracy z pasją. W ramach studiów absolwent otrzymuje szeroki wachlarz umiejętności i doświadczeń, które są niezbędne w pracy kreatywnej na różnych stanowiskach począwszy od branży gier, poprzez agencje kreatywne po sektor nowoczesnych technologii. Atutem jest również duży nacisk na interdyscyplinarność i nowe technologie, a także praktyka poparta wiedzą teoretyczną. Studia z pogranicza sztuki, designu i nowych mediów przygotują absolwenta do pracy w szeroko rozumianej branży kreatywnej.

czego się nauczysz

Celem kształcenia w ramach obszaru Intermedia i gry komputerowe jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia gier komputerowych, tworzenia środowisk interaktywnych, digitalizacji, kreowania świata 3D. Równie ważne jest zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do świadomego i skutecznego projektowania i kreowania nowych produktów jakimi są gry czy instalacje interaktywne. 

Absolwent zna rynek gier, posiada wiedzę z zakresu historii gier, nowych mediów, sztuki i designu. W trakcie trwania studiów olbrzymią rolę odgrywa zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Umiejętności miękkie student zdobywa pracując w zespole lub samodzielnie go prowadząc, uczy się zarządzania czasem czy nastawienie na współpracę.

Studia przygotowują do pracy w szeroko rozumianym GameDev, absolwent będzie mógł zostać specjalistą w branży gier, designerem, koncept artystą, modelerem 3D, będzie również posiadał umiejętności pozwalające tworzyć dźwięk do gier.

wybrane przedmioty

 • Kultura gier komputerowych 
 • Gry komputerowe 2D,  3D
 • Siliniki gier – programowanie
 • Kultura audiowizualna
 • Concept art i digital panting
 • Gry planszowe 
 • Formy wizualne
 • VR i mulimedia interaktywne 
 • Narracja transmedialna 
 • Fotografia kreacyjna i eksperymentalna  
 • Marketing przemysłów kreatywnych

 

gdzie znajdziesz pracę

Przewidywane  sektory zatrudnienia, stanowiska i miejsca pracy 

 • GameDev 

 • studia gier komputerowych 

 • specjaliści rynku gier 

 • własne studio Indie game

 • producent gier komputerowych

 • agencje reklamowe

 • samodzielna działalność w branży kreatywnej

 • agencje interaktywne

 • praca w studiach graficznych i fotograficznych 
   

co zapewniamy dodatkowo

Studia w formule 1+1
Oferujemy nowe możliwości połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami.  Dzięki temu możliwe jest zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji, które zwiększają szanse absolwenta na rynku pracy. Dodatkowo słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów. Przysługuje mu również 50-procentowa zniżka czesnego na studiach podyplomowych oraz 30-procentowa  w opłacie za kursy i szkolenia.

Polecamy szczególnie studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Multimedia oraz Bydgoską Akademię Fotografii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł