Internet Rzeczy

Internet Rzeczy

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia w obszarze "Internet rzeczy" jest przygotowanie kadr inżynierskich posiadających kompetencje niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, posiadających obszerną wiedzę z zakresu  projektowania, wytwarzania i eksploatacji złożonych urządzeń mechanicznych i automatyki stosowanej w przemyśle.  Zdobyte podczas studiów wiadomości oraz nabyte i ukształtowane umiejętności umożliwiają absolwentowi uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój i dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy wymagającym od kandydata do zatrudnienia wiedzy z wielu dziedzin nauki pokrywającej obszary od mechaniki aż po aspekty zastosowania systemów informatycznych w technice. Absolwent kierunku mechatronika posiada wiedzę specjalistyczną, która umożliwi mu podjęcie pracy zgodnie z ukończoną specjalnością oraz wiedzę ogólną z zakresu mechatroniki, która pozwoli mu na dalsze kształcenie się i samokształcenie w wybranych obszarach związanych z obszarami działań inżynierskich.

Internet rzeczy to tworzenie inteligentnych przestrzeni tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy systemów związanych z życiem codziennym. Obszar zastosowań Internetu rzeczy jest ogromny i obejmuje między innymi:

 • Inteligentne domy, inteligentne budynki,
 • Inteligentne miasta,
 • Inteligentne sieci zdrowia,
 • Inteligentne przedsiębiorstwa, inteligentny przemysł,
 • Inteligentne systemy energetyczne,
 • Inteligentne systemy pomiarowe,
 • Monitorowanie środowiska, monitorowanie zagrożeń.

Wiedza

Absolwent obszaru „Internet rzeczy” w trakcie studiów uzyskuje:

 • wiedzę w zakresie Internetu rzeczy;
 • wiedzę w zakresie budowy i zasad działania robotów;
 • wiedzę w zakresie zasad prowadzenia projektów inżynierskich;
 • umiejętności w zakresie projektowania urządzeń wchodzących w skład Internetu rzeczy;
 • wiedzę na temat budowy, zasady działania, programowania programowalnych sterowników logicznych (PLC);
 • wiedzę w zakresie sensorów oraz dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
 • wiedzę w zakresie działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS;
 • wiedzę oraz umiejętności w zakresie, algorytmów działania oraz zasad projektowania systemów sterowania urządzeń;
 • wiedzę na temat elementów i podzespołów wykorzystywanych do budowy systemów sterowania wykorzystywanych w Internecie rzeczy;
 • wiedzę na temat energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej;
 • wiedzę na temat interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w Internecie rzeczy;
 • wiedzę z zakresu budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych;
 • wiedzę na temat zasad eksploatacji maszyn i urządzeń;
 • wiedzę w zakresie inteligentnych domów i budynków.

W ramach toku studiów student ma możliwość wyboru języka obcego, jednak w ramach tego obszaru preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich.

Umiejętności

Absolwent obszaru “Internet rzeczy” po ukończeniu studiów poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych poszerza swoje horyzonty myślowe zdobywając wiedzę i umiejętności o aspekty specyficzne dla wykonywania zawodów w obszarach informatyki, automatyki przemysłowej, robotyki, budowy i konstrukcji maszyn i urządzeń.

Internet rzeczy to obszar studiów w ramach którego studenci rozwijają swoją kreatywność dzięki zwiększonej ilości zajęć projektowych.

W ramach toku studiów student ma możliwość wyboru języka obcego, jednak w ramach tego obszaru preferowany jest język angielski, będący podstawowym językiem komunikacji w branżach inżynierskich.

Studenci kierunku Informatyka, mają możliwość otrzymania po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów. Jest to dokument potwierdzający ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Rozwiązania informatyczne w systemach IOT
 • Wprowadzenie do systemów IOT
 • Budowa interfejsów użytkownika
 • Bazy danych i aplikacje bazodanowe
 • Systemy wbudowanie i Internet Rzeczy
 • Bezpieczeństwo systemów IOT
 • Projektowanie układów zasilania dla urządzeń IOT
 • Wprowadzenie do systemów wbudowanych
 • Urządzenia i systemy IOMT
 • Interfejsy komunikacyjne w systemach Internetu Rzeczy
 • Otwarte platformy sprzętowe w rozwiązaniach Internetu Rzeczy
 • Transmisja danych w systemach Internety Rzeczy
 • Szybkie prototypowanie w projektowaniu urządzeń IOT
 • Programowanie urządzeń mobilnych w systemach Internetu Rzeczy

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent tego obszaru studiów może znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych, firmach projektujących inteligentne domy i budynki, inteligentne sieci zdrowia, inteligentne systemy energetyczne i pomiarowe.

Studenci kierunków prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, mogą również wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach różnych programów między innymi najpopularniejszego ERASMUS-a. Integralną częścią procesu kształcenia są zajęcia w języku angielskim, co sprzyja rozwojowi kompetencji językowych niezbędnych w pracy zawodowej inżyniera mechatronika.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł5 300 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł5 300 zł