Kadry i płace

Kadry i płace

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 
Kapitał ludzki to podstawowa wartość każdej organizacji. Celem studiów na specjalności Kadry i płace realizowanej w ramach pierwszego st. kierunku Ekonomia jest przygotowanie kompetentnych specjalistów ds. gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi możliwe jest tylko wtedy, gdy powołane do tego osoby znają procesy personalne organizacji i umieją gospodarować zasobami ludzkimi w taki sposób, aby rozwijać działalność przedsiębiorstwa oraz przynosić owym zasobom satysfakcję z pracy oraz pozwalać na systematyczny rozwój stymulujący postęp całej organizacji (firmy). Współczesny manager ds. HR powinien umieć patrzeć całościowo i elastycznie na stytuację zarządzanego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie zewnętrzne, co pozwala jemu na skuteczne działania bieżące, jak również realne planowanie strategiczne prowadzonego biznesu. Tego rodzaju podejście jest możliwe po latach nauki i praktyki, a studia I i II stopnia kierunku Ekonomia w WSG są doskonałą bazą do budowania realnej profesjonalnej sylwetki absolwenta. Program studiów oparty jest zarówno na przekazaniu wiedzy i umiejętności z zakresu "twardego HR" (m.in. finanse, rachunkowość, systemy ERP) oraz "miękkiego HR" (m.in. motywowanie, szkolenia, psychologia pracy).
Szanowny Kandydacie/Szanowna Kandydatko - jeśli swoją przyszłość wiążesz z rozwojem osobistym w zakresie HR, to zapewniamy Cię, że nie mogłeś trafić lepiej!

Wiedza

Absolwent obszaru Kadry i płace studiów I st. kierunku "ekonomia" zostanie wyposażony w wiedzę adekwatną do przedstawionej w opisie kierunkowych efektów uczenia się.

Ponadto dla prawidłowego zrozumienia istoty i celu kształcenia w ramach opisanego obszaru niezbędne będzie poznanie  m.in.:

 • zasad wynagradzania;
 • procesów rekrutacji i selekcji pracowników;
 • prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • prawa podatkowego;
 • zasad rozliczania i raportowania do ZUS i innych urzędów adekwatnie do kategorii prowadzonej przez przedsiębiorstwo doumentacji;
 • sposobów rozwiązywania spraw trudnych o złożonej strukturze.

Umiejętności

 

Absolwent obszaru Kadry i płace studiów I st. kierunku "ekonomia" zostanie wyposażony
w umiejętności adekwatne do przedstawionych w opisie kierunkowych efektów uczenia się.

Umiejętności uzyskane dzięki studiom na omawianym obszarze, to m.in.:

 • samodzielnosć w sporządzaniu umów, raportów, podsumowań,
 • zdolność skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów,
 • praktyczne stosowanie przepisów prawa pracy,
 • prowadzenie procesów personalnych w organizacji,
 • wynagradzanie i rozliczanie czasu pracy,
 • zatrudnianie, selekcja i zwalnianie pracowników,
 • działania motywacyjno-integracyjne w zespołach pracowniczych,
 • organizowanie efektywnych szkoleń.

Przykładowe przedmioty

 • Prawo cywilne,
 • Prawo pracy,
 • Rynek pracy,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa,
 • Warsztat pracy współczesnego menadżera HR,
 • Analiza finansowa i elementy rachunkowości zarządczej,
 • Kontrola podatkowa i skarbowa,
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej,
 • Zajęcia eksperckie: ZUS, NFZ,
 • Systemy informatyczne w kadrach i płacach,
 • Mediacje i negocjacje,
 • Rekrutacja i selekcja.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent obszaru Kadry i płace studiów I stopnia kierunku "ekonomia" z racji posiadania kluczowych umiejętności i wiedzy znajdzie pracę jako:

 • specjalista ds. wynagrodzeń i rozliczeń kadrowo-płacowych,
 • analityk w działach HR;
 • ekspert ds. budowania i transformacji zespołów pracowniczych;
 • broker rynku pracy;
 • specjalista ds. polityki zasobów ludzkich;
 • rekruter / head hunter;
 • pracownik ds. administrowania procesami personalnymi.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby zapewniać elastyczność i zdolność do podejmowania zatrudnienia/samozatrudnienia jako ekonomista (w szerokim znaczeniu).

Studia na I st. "ekonomii" dają fundament do ubiegania się o dyplom magistra, jak również aktywności i rozwoju osobistego na poziomie licznych studiów podyplomowych i kursów.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł