Kryminologia z resocjalizacją

Kryminologia z resocjalizacją

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Program studiów

Kryminologia z resocjalizacją to przede wszystkim praca dla człowieka i nad człowiekiem. Jest to trudna i wyboista droga przywracania go społeczeństwu, uczynienia z niego jednostki aktywnej, nawiązującej prawidłowe relacje społeczne, potrafiącej w sposób akceptowalny dla ogółu zaspakajać swoje potrzeby. Obszarem swoich oddziaływań obejmuje przede wszystkim jednostki niedostosowane społecznie i zdemoralizowane, które zostały wyposażone w sprzeczne z powszechnie uznanymi - normy, wartości, oczekiwania społeczne oraz postawy.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji problemowych, zagadnień kryminalnych,
 • pracy z osobami przejawiającymi zachowania patologiczne oraz naruszającymi normy prawne
 • diagnozowania sytuacji kryminogennej,
 • planowania i realizowania działań resocjalizacyjnych w różnych instytucjach zajmujących się resocjalizacją oraz resocjalizacją penitencjarną,
 • realizowania działań wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Pedagogika penitencjarna
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Prawo karne
 • Socjologia przestępczości
 • Metodyka resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Patologie społeczne
 • Teorie zachowań dewiacyjnych
 • Wiktymologia i kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne 

Perspektywy zatrudnienia

 • Areszt Śledczy;
 • Komenda Policji;
 • Zakład Karny;
 • Policyjna Izba Dziecka;
 • Pogotowie Opiekuńcze;
 • Zakład Wychowawczy;
 • Zakład Poprawczy;
 • sąd i prokuratura;
 • świetlica terapeutyczna;
 • kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą;
 • świetlica środowiskowa;
 • instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe, zajmujące się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka;
 • przygotowanie do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł