Kryminologia z resocjalizacją

Kryminologia z resocjalizacją

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Program studiów

Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych, co pozwala im na podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Posiadają także wiedzę na temat funkcjonowania różnorodnych środowisk wychowawczych, zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania różnych instytucji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności rozpoznawania i diagnozowania sytuacji problemowych, zagadnień kryminalnych,
 • umiejętności pracy z osobami przejawiającymi zachowania patologiczne oraz naruszającymi normy prawne,
 • umiejętności wykorzystania i prawidłowego realizowania metod pracy z indywidualnym przypadkiem w warunkach probacji.
 • diagnozowania sytuacji kryminogennej,
 • planowania i realizowania działań resocjalizacyjnych w różnych instytucjach zajmujących się resocjalizacją oraz resocjalizacją penitencjarną,
 • realizowania działań wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Charakterystyka współczesnych patologii społecznych
 • Teorie zachowań dewiacyjnych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Elementy psychopatologii
 • Pedagogika penitencjarna
 • Kryminologia
 • Wiktymologia
 • Problematyka metod śledczych
 • Prawo karne
 • Psychologia sadowa i penitencjarna
 • Socjologia przestępczości

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w charakterze:

 • funkcjonariusza policji wykonującego zadania z zakresu profilaktyki i resocjalizacji np. dzielnicowy
 • funkcjonariusza służb prewencyjnych
 • funkcjonariusza służb śledczo–dochodzeniowych
 • funkcjonariusza policji pełniącego rolę wychowawcy lub instruktora w policyjnych izbach dziecka
 • funkcjonariusza policji do działań prewencyjnych w szeroko pojętej polityce zapobiegania przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, przestępczości agresywnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobiegania nowych form przestępczości np. terrorystycznej, drogowej i ekologicznej
 • pracownika organów samorządowych w zakresie organizacji lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej – agresji szkolnej, agresji dzieci i młodzieży w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieposzanowania prawa
 • specjalisty w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym - pedagoga ulicy, psychologa podwórkowego.
 • wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, penitencjarnych (zakłady poprawcze, karne)
 • wychowawcy w hostelach, mieszkaniach usamodzielnienia
 • wychowawcy w placówkach interwencyjnych, wielofunkcyjnych i socjalizacyjnych
 • asystenta rodzinnego, koordynatora rodzin zastępczych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12315 zł270 zł315 zł385 zł
10360 zł310 zł360 zł440 zł
4875 zł745 zł875 zł1 075 zł
21 725 zł1 475 zł1 725 zł2 100 zł
13 300 zł2 800 zł3 300 zł4 000 zł