Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Licencjackie 6 SEMESTRÓW Studia dualne

Cele kształcenia

We współczesnym świecie bardzo dobra znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy. Zdecydowana większość pracodawców szukając pracownika przedstawia znajomość języka obcego jako wymóg konieczny.
Podstawowym celem kształcenia na kierunku filologia w obszarze lingwistyka stosowana jest wyposażenie studenta w narzędzia i kompetencje językowe w zakresie dwóch języków obcych pozwalające na znalezienie zatrudnienia w międzynarodowym środowisku pracy. Będąc studentem zdobędziesz uporządkowaną  wiedzę w zakresie językoznawstwa, historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz analizy dyskursu. Posiadać będziesz umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 oraz drugiego języka obcego (hiszpański, niemiecki, rosyjski) do poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Program studiów

Na obszarze lingwistyka stosowana zdobędziesz wiedzę na przedmiotach podstawowych i kierunkowych z języka angielskiego i drugiego języka obcego. Dodatkowo poznasz obszar kulturowy drugiego języka obcego, a także przyswoisz słownictwo z zakresu języka biznesowego i specjalistycznego. W toku studiów nabędziesz wysokie kompetencje z dwóch języków obcych, które są atutami na wymagającym rynku pracy.

Wiedza

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na wieloaspektowy ogląd i głębsze rozumienie problemów i procesów kulturowych i językowych zachodzących we współczesnym świecie. Posiadać będziesz podstawową wiedze o funkcjonowaniu różnych instytucji związanych ze sferą działalności zawodowej. Przede wszystkim jednak ugruntujesz i poszerzysz językowe kompetencje lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne w zakresie języka angielskiego oraz grugiego języka obcego.

Umiejętności

Posiadając znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy będziesz:

 • płynnie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i zawodowych, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania,
 • rozumieć szeroki zakres trudnych i dłuższych tekstów pisanych i czytanych, dostrzegając znaczenia ukryte i wyrażone pośrednio,
 • konstruować jasne i szczegółowe wypowiedzi, sprawnie posługując się regułami organizacji i zespolenia tekstu,

Posiadając znajomość drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy będziesz:

 • formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań,
 • porozumiewać się na tyle płynnie, spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem drugiego języka obcego w jego standardowej odmianie.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Praktyczna nauka jezyka angielskiego
 • Wymowa
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wiedza o krajach i kulturze anglojęzycznej
 • Historia Anglii i USA
 • Analiza wybranych pozycji z literatury angielskiej / amerykańskiej
 • Język w mediach / Język w reklamie
 • Business English
 • Project management / Event management
 • Semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu

Przedmioty specyficzne dla obszaru lingwistyka stosowana:

 • PNJ2 Język specjalistyczny
 • PNJ2 Gramatyka praktyczna do B2
 • PNJ2 Czytanie i konwersacje
 • PNJ2 Pisanie
 • PNJ2 Język biznesu
 • Wiedza o kulturze kraju drugiego języka

 

Perspektywy zatrudnienia

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta filologii jest bardzo szeroki. Zaliczyć do niego można:

 • firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym,
 • biura tłumaczeń,
 • wydawnictwa i redakcje czasopism,
 • firmy turystyczne i biura podróży,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kulturalne i oświatowe
 • stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi,
 • urzędy administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych.
 • banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • firmy transportowe.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł